Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το «Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων» της Cisco στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΘ), το οποίο προχωρά και στη δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Help Desk», προκειμένου να μπορεί να παρέχει άμεσα στα μέλη του συμβουλές, υπηρεσίες και διαμεσολάβηση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Βασικός σκοπός του προς υπογραφή μνημονίου συνεργασίας είναι η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, μελών του ΕΕΘ, και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών, φοιτητών, ανέργων και επαγγελματιών, που επιθυμούν να αποκτήσουν εφόδια εξειδίκευσης, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου.

Με την υπογραφή του μνημονίου, οι δύο πλευρές συμφωνούν για: συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα τεχνολογιών αιχμής και δημιουργικής οικονομίας, διαμεσολάβηση για την πραγματοποίηση συναντήσεων και τη δικτύωση επιχειρήσεων,νεοφυών ομάδων και της επιστημονικής κοινότητας για τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας κ.ά.
 

Πηγή