Σ.Σ.Ε. (10.4.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου

2019

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 7/11.4.2019

Κήρυξη υποχρεωτικής με την αριθμ. οικ. 26707/1590/12.6.2019 (ΦΕΚ Β 2392/19.6.2019). Υποχρεωτική από 19.6.2019

Πηγή