Τα νέα του ΕΣΠΑ

Ταυτότητα των 13 ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles)

8/1/2021

Ολοκληρώθηκε το κείμενο για την Ταυτότητα των 13 ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020», η οποία είχε ανατεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το αρχείο περιλαμβάνει μια συνολική επισκόπηση των ελληνικών περιφερειών, των αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των φορέων της κάθε περιφέρειας στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ. Κάθε Ταυτότητα Περιφέρειας αναδεικνύει τους τομείς ευκαιρίας και καταλήγει σε προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων.

Το κείμενο για την Ταυτότητα των 13 ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία.

Είδος

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/1/2021

Πηγή