Τα νέα του ΕΣΠΑ

Το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

23/12/2020

Το 1ο σχέδιο  της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 μόλις ολοκληρώθηκε. 

Παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου.

Σχόλια και προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoespa@mnec.gr.

Είδος

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2020

Πηγή