Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Στις 8.480 ανήλθαν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 28η-2-2021 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για έρευνες και ως προς το αδίκημα του ξεπλύματος «βρόμικου» ή «μαύρου» χρήματος.

Το συνολικό ποσό στο οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές αγγίζει τα 14 δισ. ευρώ. Επιπλέον, την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 28η-2-2021 περισσότεροι 4.978 φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «βρόμικου» ή «μαύρου» χρήματος και ταυτόχρονα παραπέμφθηκαν από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη διενέργεια ελέγχων με στόχο τη στοιχειοθέτηση αδικημάτων φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 28η-2-2021:

1) Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) υπέβαλαν συνολικά 1.085 μηνυτήριες αναφορές για ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ. Στις αναφορές αυτές αντιστοιχούν ποσά φοροδιαφυγής συνολικού ύψους 2,583 δισ. ευρώ. Για τις υποθέσεις αυτές απέστειλαν αναφορές και προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους εμπλεκόμενους.

2) Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 7.395 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους οφειλέτες. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 11,413 δισ. ευρώ.

3) Συνολικά οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ οι οποίες παραπέμφθηκαν από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 8.480, ενώ το ποσό των οφειλών που αφορούν τις υποθέσεις αυτές φθάνει τα 13,996 δισ. ευρώ.

4) Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 2.187 έγγραφα παροχής πληροφοριών για 4.978 πρόσωπα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τα βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής τα οποία διέπραξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Από τις υποθέσεις των προσώπων αυτών η ΑΑΔΕ διερεύνησε ή ξεκίνησε να διερευνά τις 2.529 και ήδη για 1.372 εξ αυτών προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 1.372 ήδη ελεγχθείσες υποθέσεις ανέρχονται σε 169,19 εκατ. ευρώ, όμως τα ποσά που εισπράχθηκαν φθάνουν μόλις τα 6,36 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το άρθρο 34 παρ.1 του ν.4557/2018 να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις εποπτικές αρχές του άρθρου 6 του ν.4557/2018, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους. Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021:

α) Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) ολοκλήρωσε τη διενέργεια 59 φορολογικών ελέγχων και καταλόγισε ποσά φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 104,06 εκατ. ευρώ. Εισέπραξε δε 29,08 εκατ. ευρώ βεβαιωθέντων ποσών φόρων και προστίμων, εκ των οποίων τα 21,82 εκατ. ευρώ ήταν από βεβαιωθέντα ποσά του πρώτου διμήνου και τα 7,26 εκατ. ευρώ από ελέγχους προηγούμενων ετών.

β) Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ολοκλήρωσε τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε 303 υποθέσεις και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 15,08 εκατ. ευρώ. Εισέπραξε όμως μόλις 250.000 ευρώ από τα ποσά αυτά. Άλλα 5,02 εκατ. ευρώ εισέπραξε εξάλλου από βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων προηγούμενων ετών.

γ) Η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ολοκλήρωσε 44 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και προχώρησε στην απενεργοποίηση 37 ΑΦΜ φορολογουμένων που διαπιστώθηκε ότι είχαν εμπλακεί στις απάτες ως «εξαφανισμένοι έμποροι». Τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν από τις έρευνες ανέρχονται σε 6,18 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσε άλλες 175 έρευνες και εντόπισε διαφυγόντα έσοδα συνολικού ύψους 75,69 εκατ. ευρώ. Τέλος, η ΥΕΔΔΕ διενήργησε 1.065 στοχευμένους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε ισάριθμες επιχειρήσεις και εντόπισε παραβάσεις σε 521 ελεγχθείσες επιχειρήσεις, επέβαλε δε πρόστιμα συνολικού ύψους 1,79 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή