Από το Γραφείο Τύπου του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκε χθες, 31 Μαρτίου 2021, η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση προκαταβολής σύνταξης σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Οι δικαιούχοι θα λάβουν πριν το Πάσχα την πρώτη μηνιαία προκαταβολή των 360 ή 384 ευρώ (ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει ο ασφαλισμένος) καθώς και τα αναδρομικά που αναλογούν στους μήνες καθυστέρησης απονομής της σύνταξης τους.

Μέσα σε 21 ημέρες, εισήλθαν στη πλατφόρμα 53.798 πολίτες. Το συνολικό πλήθος των αιτήσεων ανήλθε σε 44.593, εκ των οποίων οι 41.366 είναι ολοκληρωμένες  και 3.227 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα από τους ενδιαφερόμενους. Από τις 41.366 αιτήσεις, οι 36.088 περνούν στο στάδιο της επεξεργασίας προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή σύνταξης και τα αναδρομικά πριν από το Πάσχα. Όσον αφορά στις υπόλοιπες, 4.375 αυτονοήτως απορρίφθηκαν καθώς οι αιτούντες λάμβαναν ήδη σύνταξη, 648 αφορούσαν διεθνείς συντάξεις που δεν ήταν εξαρχής στο πεδίο της ρύθμισης, ενώ για άλλες 255 δεν υπήρχε απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Οι περισσότερες οριστικές αιτήσεις αφορούσαν ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (12.314 αιτήσεις), του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (8.950) και του τ. ΟΑΕΕ (8.545).

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή τόσο για εκείνους που δεν έχουν οριστικοποιήσει μέχρι σήμερα την αίτησή τους όσο και για εκείνους που εκκρεμεί η σύνταξη τους και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για προκαταβολή στο μέλλον.  Ειδικά για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν νέο αίτημα συνταξιοδότησης, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους στην “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης” του e-ΕΦΚΑ θα συμπληρώνουν και την επιλογή “προκαταβολή σύνταξης”.

Μετά την επεξεργασία, εκδίδεται αυτοματοποιημένα για τους δικαιούχους βεβαίωση χορήγησης της προκαταβολής σύνταξης μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, η οποία τους κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα της πληρωμής.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Χθες ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για την προκαταβολή σύνταξης. Μέσα σε 21 ημέρες, πάνω από 53.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα. Για 36.088 προχωρούν ήδη οι αιτήσεις τους προκειμένου πριν το Πάσχα, και με βάση τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των προκαταβολών καθώς και των αναδρομικών για το σύνολο των μηνών καθυστέρησης στην απονομή της σύνταξης τους. Πολίτες που για μήνες ή και χρόνια περιμένουν την σύνταξή τους θα δουν για πρώτη φορά χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων δεν λύθηκε ακόμη. Ακολουθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που σύντομα θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή με στόχο την επιτάχυνση στη έκδοση των συντάξεων. Οι παράλληλες δράσεις ενίσχυσης του e-ΕΦΚΑ με προσωπικό και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή της σημερινής εικόνας. Αλλά και η ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».

 

τ. Φορέας / Κατηγορία Αίτησης Συνταξιοδότησης

Πλήθος Φορέα

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

8950
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 495
ΓΗΡΑΤΟΣ 7844
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 301
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 310

ΟΓΑ

12314
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 824
ΓΗΡΑΤΟΣ 11067
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 219
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 204
ΟΑΕΕ 8545
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 387
ΓΗΡΑΤΟΣ 7712
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 266
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 180
ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ 1615
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 63
ΓΗΡΑΤΟΣ 1424
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 65
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 63
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ 1389
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 16
ΓΗΡΑΤΟΣ 1304
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 37
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 32
ΕΤΑΑ – Ταμείο Νομικών 590
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 16
ΓΗΡΑΤΟΣ 541
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 24
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 9
ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ 1090
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 21
ΓΗΡΑΤΟΣ 989
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 55
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 25
ΟΑΕΕ – ΤΑΕ 283
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 7
ΓΗΡΑΤΟΣ 261
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 10
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 5
ΝΑΤ 461
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 10
ΓΗΡΑΤΟΣ 357
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 15
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 79
ΟΑΕΕ – ΤΣΑ 168
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3
ΓΗΡΑΤΟΣ 152
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 9
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 4
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ) 96
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 6
ΓΗΡΑΤΟΣ 59
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 31
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΟΑΠ -ΔΕΗ ) 62
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3
ΓΗΡΑΤΟΣ 30
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 4
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 25
ΓΛΚ 133
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 7
ΓΗΡΑΤΟΣ 41
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 32
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 53
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ – ΕΤΕ) 48
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 4
ΓΗΡΑΤΟΣ 35
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 1
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 8
ΓΛΚ-ΝΠΔΔ 58
ΓΗΡΑΤΟΣ 49
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 2
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 7
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) 32
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1
ΓΗΡΑΤΟΣ 23
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 8
ΟΑΕΕ – ΤΑΝΤΠ 168
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 2
ΓΗΡΑΤΟΣ 151
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 8
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 7
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ -Δ’ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών (τ.ΤΑΤΤΑ) 23
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1
ΓΗΡΑΤΟΣ 20
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 2
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ -Β’ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών (τ.ΤΑΙΣΥΤ) 6
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1
ΓΗΡΑΤΟΣ 5
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΙΛΤ) 7
ΓΗΡΑΤΟΣ 6
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 1
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ -Δ’ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών (τ.ΤΣΕΥΠ) Αθηνών 8
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 2
ΓΗΡΑΤΟΣ 6
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΗΠ -ΗΣΑΠ) 2
ΓΗΡΑΤΟΣ 1
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 1
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΔΚΥ) 20
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 4
ΓΗΡΑΤΟΣ 10
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ 2
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 4
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ -Α’ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών (τ.ΤΣΠΕΑΘ) 13
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1
ΓΗΡΑΤΟΣ 12
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ – ΑΤΕ) 1
ΓΗΡΑΤΟΣ 1
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΕΤΒΑ) 2
ΓΗΡΑΤΟΣ 2
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ -Περ/κό Τμήμα Ασφ/σης-Παροχών Θεσ/νίκης (τ.ΤΣΕΥΠΘ) 3
ΓΗΡΑΤΟΣ 2
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 1
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΑΕ – ΕΘΝΙΚΗ) 1
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) 1
Πλήθος Έτους 36088

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή