Πρόταση να καταβάλλεται το παράβολο των 100 ευρώ από τον εργοδότη στις τράπεζες ή στο ταχυδρομείο, ταυτόχρονα, με την καταβολή των εργοσήμων στους εργάτες γης που απασχόλησε, (αποτελώντας κι απαραίτητη προϋπόθεση και δικαιολογητικό για την καταβολή τους), κατέθεσε με επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ζητώντας να επιλύσει θέματα και εκκρεμότητες που παραμένουν σχετικά με τους μετακλητούς εργάτες. Η επιστολή στάλθηκε και στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα αλλά και στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Το Επιμελητήριο, επισημαίνει στην επιστολή του ότι ναι μεν η καλλιεργητική περίοδος ολοκληρώθηκε αισίως, πλην όμως πολλοί Έλληνες αγρότες παραμένουν ζημιωμένοι, αφού ενώ κατέβαλαν παράβολα ύψους 100 ευρώ έκαστο για την απασχόληση μετακλητών εργατών γης, πολλοί τελικά απ αυτούς τους εργάτες δεν εισήλθαν στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το παράβολο ύψους 100 ευρώ (κωδ. 2113), που προκαταβάλλει ο εργοδότης για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που ήθελε να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και δεν επιστρέφεται, όπως ρητά αναγράφεται στο άρθρο 42 «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 01/05/2020 (ΦΕΚ 90/Α/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Ζητούν επιστροφή παραβόλων των 100 ευρώ για μετακλητούς που δεν ήρθαν

Κατά το Επιμελητήριο, πολλοί εργοδότες στη Χαλκιδική «βρέθηκαν δυστυχώς στη δυσάρεστη κατάσταση, ενώ έχουν ακολουθήσει κατά γράμμα όλες τις διαδικασίες, που προβλέπονται για την πρόσκληση μετακλητών εργατών γης σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, εντούτοις πολλοί από τους εργάτες που προσκάλεσαν, είτε δεν εισήλθαν στην χώρα μας για εργασία, είτε δεν εργάστηκαν στον εργοδότη που τους προσκάλεσε, ο οποίος όμως επιβαρύνθηκε προκαταβολικά το συγκεκριμένο ποσό για την έκδοση του απαιτούμενου παραβόλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία».

Προστίθεται μάλιστα ότι «δεν έλειψαν περιπτώσεις όπου σε αρκετούς από αυτούς τους εργάτες, απαγορεύτηκε η είσοδός τους στην Ελλάδα και αποκλείστηκαν από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που έστειλαν οι εργοδότες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κάθε Περιφερειακής Ενότητας, κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιούσε η συγκεκριμένη υπηρεσία για την εξακρίβωση των προσωπικών τους στοιχείων τους και την τήρηση των προϋποθέσεων για νόμιμη έλευσή τους από τους συνοριακούς σταθμούς της χώρας μας. Για αυτούς όμως τους εργάτες, ο εργοδότης κατέβαλε προκαταβολικά το παράβολο των 100 ευρώ, χωρίς να του αναγνωρίζεται το δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων του».

Το Επιμελητήριο καταθέτει αίτημα άμεσης επιστροφής των καταβληθέντων παραβόλων των 100 ευρώ, σε όσους εργοδότες ή καλλιεργητές γης, που χωρίς την δική τους υπαιτιότητα, επιβαρύνθηκαν με το συγκεκριμένο ποσό, για κάθε έναν μετακλητό εργάτη γης που δεν ήρθε στη χώρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ
 

Πηγή