«Θωρακίζεται» ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Κρήτης με πυκνή κίνηση πλοίων και επιβατών μέσω του οποίου συνδέονται τα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και η ακριτική Γαύδος.

Πρόκειται για το λιμάνι της Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων για το οποίο το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανοίγοντας το δρόμο για σημαντικά έργα βελτίωσης του. Όπως αναφέρει η Μελέτη που παρουσιάζει το ΑΠΕ –ΜΠΕ, «ο λιμένας Σφακίων χαρακτηρίζεται ως επιβατικός λιμένας ενδοπεριφερειακής εμβέλειας.

Ο λιμένας εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Χώρας Σφακίων με τα επτά κύρια λιμάνια της νοτιοδυτικής Κρήτης (Λουτρό, Αγυιά Ρουμέλη, Σούγια, Παλαιόχωρα, Γαύδος, Αγία Γαλήνη, Πλακιάς) Ο μέσος ετήσιος αριθμός κατάπλων για Ε/Γ – Ο/Γ σκάφη κατηγορίας Β ανέρχεται περίπου σε 960, ενώ τα υπόλοιπα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη της περιοχής σε περίπου 600 κατάπλους. Οι ανάγκες τους θερινούς μήνες είναι σημαντικά αυξημένες. Ο λιμένας, λόγω και της ύπαρξης ράμπας ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών χρησιμοποιείται ειδικά τους θερινούς μήνες και από σημαντικό αριθμό φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.

Επίσης, ο Λιμένας Σφακίων είναι ένα από τα πιο σημαντικά αλιευτικά καταφύγια στη Νότια Κρήτη. Στο λιμάνι ελλιμενίζονται κατά κύριο λόγο αλιευτικά σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας. Πρόκειται για καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης αλιευμάτων, όπου εκφορτώνουν και αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας, κυρίως γρι γρι που αλιεύουν στην ευρύτερη περιοχή».

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την ανανέωση της ισχύος των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, καθώς και την τροποποίηση που αφορά σημαντικά έργα βελτίωσης και επέκτασης του λιμανιού καθώς και των λιμενικών του υποδομών. Η σκοπιμότητα τροποποίησης του έργου περιγράφεται με χαρακτηριστικό τρόπο στην έκθεση των υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου που αναφέρει: «Στην υφιστάμενη κατάσταση ο επιβατικός και αλιευτικός Λιμένας Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων χαρακτηρίζεται από έντονο πρόβλημα λειτουργικότητας.

Η κυματική υπερπήδηση του προσήνεμου μόλου στις μεγάλης έντασης κακοκαιρίες και η κυματική διείσδυση καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσδεση και την παραμονή των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο λιμάνι, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, δεν δύναται να καλύψει την επιβατική ζήτηση, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων κρηπιδωμάτων και των λειτουργικών βαθών τους».

Με βάση την εικόνα αυτή τα προτεινόμενα έργα βελτίωσης-αναβάθμισης του λιμένα είναι:

  • Κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου μήκους 265 μέτρων .
  • Επιμήκυνση υφιστάμενου (εσωτερικά στη λιμενολεκάνη) μόλου από φυσικούς ογκόλιθους κατά 30 μέτρα.
  • Κρηπιδώματα στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου μόλου.
  • Η δημιουργία χερσαίων χώρων με επίχωση τμήματος της εσωτερικής πλευράς του προσήνεμου μέχρι την κρηπίδα του υπάρχοντος και υπό μερική καθαίρεση προσήνεμου μόλου. Στη ζώνη αυτή προβλέπεται και η κατασκευή ράμπας πλοίων.
  • Η δημιουργία των απαραίτητων λειτουργικών βαθών για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών σε επιβατηγά πλοία.

Η σχετικέ μελέτη έχει υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και βρίσκεται στη διαδικασία λήψης γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες .

Πηγή