Οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφάνισαν εκροές ύψους 11,82 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες επενδυτές εισροές 12 εκατ. ευρώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020. Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2020 πραγματοποίησαν το 45,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,4% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 54,7% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 28,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 25,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,9% των συναλλαγών).

Η αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2020 έφτασε τα 1.899,30 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 20,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.577,72 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.325,59 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος 43,3%.

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 44,98 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 42,11 δισ., σημειώθηκε αύξηση 6,8% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 50,35 δισ., σημειώθηκε μείωση 10,7%.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή