Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής

Αναμένεται

Προμήθεια εξοπλισμού και απαραίτητες υπηρεσίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά:

  • ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων καθώς και επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών
  • εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως υπηρεσιών (ηλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών, έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων κλπ.)
  • αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, σχετικά με την πανδημία COVID-19 αλλά και με πλήθος άλλων χρηστικών πληροφοριών τόσο μεταξύ των μελών όσο και των πολιτών
  • Eνίσχυση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της δημιουργίας δικτύου μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συλλόγων με ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
  • Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2021 έως 13/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 1.100.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή