Ψηφιακό «μάτι» της εφορίας στις τράπεζες

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές που έχουν οι φορολογούμενοι με το τραπεζικό σύστημα αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Εφορίες, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, Αρχή για την αντιμετώπιση των φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Οικονομική Αστυνομία, Οικονομικοί Εισαγγελείς και Εισαγγελείς Διαφθοράς θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσα από τις τράπεζες και τους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την πραγματική οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων που ελέγχουν.

Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ταχύτατη άρση του απορρήτου των κινήσεων όχι μόνο των καταθετικών λογαριασμών, αλλά και των τραπεζικών θυρίδων, των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων και των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών των ελεγχομένων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις ελεγκτικές αρχές πληροφορίες και για:

  •  το «ημερολόγιο» των κινήσεων των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων,
  •   τις πάσης φύσεως συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω «πλαστικού χρήματος» και
  •  τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών).

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης του ΣΜΤΛ και ΛΠ και στις τραπεζικές θυρίδες, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων, οι διωκτικές αρχές θα μπορούν:

α) να ελέγχουν ακόμη πιο αποτελεσματικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά σε μετρητά που κατέχουν αλλά αποκρύπτουν οι ελεγχόμενοι και θα μπορούν πιο εύκολα να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να επιβάλλουν πρόστιμα, αλλά και να τεκμηριώνουν τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων αδικημάτων

β) να εντοπίζουν άμεσα και να κατάσχουν περιεχόμενα τραπεζικών θυρίδων σε φορολογούμενους που έχουν διαπράξει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το περιεχόμενο των θυρίδων των φορολογουμένων στους οποίους διαπιστώνουν:

– μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ή παράνομη έκπτωση ΦΠΑ, Φόρου Κύκλου Εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή ποσών άνω των 150.000 ευρώ

– είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την απόκρυψη αληθινών γεγονότων.

 

Ηλεκτρονικά βιβλία από το καλοκαίρι

Εκτός από την επέκταση του ΣΜΤΛ και ΛΠ σε πληροφορίες για τις τραπεζικές θυρίδες, τις συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» και τα δάνεια των φορολογουμένων, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ έχουν δρομολογήσει και τις ακόλουθες δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής:

1. Την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά βιβλία θα «τηρούνται» ηλεκτρονικά απευθείας στο σύστημα TAXISnet. Έτσι θα παρακολουθούνται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από τις φορολογικές αρχές. Τα στοιχεία των εκδιδόμενων τιμολογίων θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα από τον εκάστοτε εκδότη, ενώ ο λήπτης θα πρέπει να συνδέεται στη συνέχεια και αυτός ηλεκτρονικά προκειμένου να τα επικυρώνει ή να τα διορθώνει για τις πράξεις που τον αφορούν. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των βιβλίων θα γίνεται είτε «γραμμή-γραμμή» καταχωρητικά, είτε με μαζική μεταφόρτωση δεδομένων, είτε με το ξεχωριστό κανάλι των ταμειακών μηχανών όταν συνδεθούν με τα συστήματα ΤΑΧIS και TAXISnet.

Η έναρξη της εφαρμογής του μέτρου τοποθετείται χρονικά εντός του καλοκαιριού του τρέχοντος έτους, χρονική περίοδος κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη αποθηκευτική και υπολογιστική ισχύς των συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων κάθε τιμολογίου από τον εκδότη, θα περιορίζεται σχεδόν στο μισό ο γραφειοκρατικός φόρτος της αγοράς για την τήρηση των βιβλίων. Από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη να υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών.

 

Ηλεκτρονικά τιμολόγια από το 2020

2. Την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω της οποίας τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συμπληρώνονται αυτόματα με κάθε έκδοση e-τιμολογίου.

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και άλλων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Η διαδικασία αυτή θα αντικατασταθεί από την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των τιμολογίων μεταξύ των παραπάνω αντισυμβαλλομένων.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών θα διαβιβάζονται και στις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ.

Η πλήρης υλοποίηση του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2020. Ουσιαστικά με την ταυτόχρονη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, διότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως λήπτη ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη. Παράλληλα θα περιοριστούν σημαντικά και τα κρούσματα έκδοσης εικονικών τιμολογίων, καθώς τα στοιχεία των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων τιμολογίων θα επιβεβαιώνονται και από τους λήπτες, ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα στις φορολογικές αρχές για διασταυρώσεις και επαληθεύσεις με το τραπεζικό σύστημα.