Τροποποίηση της υπό στοιχεία 126821/28-12-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά” στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» (Β’ 6876). Πηγή