Χρέη και του 2017 στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τη δυνατότητα να προσθέσουν χρέη και του 2017 έχουν πλέον από χθες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ειδικότερα, από χθες τέθηκε σε λειτουργία η εκσυγχρονισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αιτήσεις πριν από την αλλαγή του νόμου να προσθέσουν και οφειλές του 2017. Η πλατφόρμα παρείχε αυτή τη δυνατότητα ήδη από την 1η Ιουλίου 2018 στην περίπτωση αιτήσεων που δεν είχαν υποβληθεί ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο στον νόμο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση και οφειλών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ μέχρι πρότινος αφορούσε μόνο οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η εκσυγχρονισμένη πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ανακτώνται αυτόματα και να συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη 11 δικαιολογητικά, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

1) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

2) Το Ε3 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

3) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

5) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους.

6) Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους.

7) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2).

8) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.

9) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

10) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

11) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Τα πρώτα εννέα ανακτώνται απευθείας από το Taxis και τα δύο τελευταία από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα.

Επίσης, συμπληρώνονται αυτόματα οι πίνακες οφειλών τραπεζών και Δημοσίου και δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσει ο χρήστης μόνος του.

Με απόφαση εξάλλου του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση ξεκίνησε να λειτουργεί το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το οποίο αποτελείται από 323 άτομα. Από αυτό το μητρώο γίνεται επιλογή εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών μιας επιχείρησης, όταν είναι το Δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης ο πιστωτής που προτείνει εμπειρογνώμονα. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Σε μηνιαία βάση θα εκδίδονται και άλλες αποφάσεις από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βάσει των οποίων θα συμπληρώνεται το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.