Δείτε πόσο επίδομα τέκνων θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

     Σήμερα Τρίτη, 26 Ιουνίου, πιστώνεται από τον ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς χιλιάδων οικογενειαρχών η β’ διμηνιαία δόση των επιδομάτων τέκνων του έτους 2018.

Η επικείμενη πληρωμή της β’ δόσης αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε όσους δικαιούχους δεν έχουν λάβει τα ποσά των επιδομάτων που τους αναλογούν για το α’ δίμηνο θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά για τα 2 πρώτα δίμηνα, δηλαδή θα τους χορηγηθούν ποσά που αντιστοιχούν συνολικά στο α΄ τετράμηνο του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι πολλοί δικαιούχοι εισέπραξαν για το α΄ δίμηνο, ως προκαταβολές για το τρέχον έτος, ποσά επιδομάτων υπολογισμένα με βάση τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα τα οποία είχαν συμπεριλάβει στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που είχαν υποβάλει το 2017. Όμως τα ποσά της β’ διμηνιαίας δόσης του τρέχοντος έτους, έχουν υπολογιστεί με βάση τα ετήσια εισοδήματα τα οποία ανέγραψαν οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις εισοδήματος τις οποίες υπέβαλαν φέτος, μέχρι και τις 21 Ιουνίου.

Ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος καταβάλλει τα επιδόματα έχει συμψηφίσει τα ποσά της προκαταβολής που πλήρωσε για το α’ δίμηνο με τα ποσά της δόσης του β’ διμήνου. Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις δικαιούχων, επειδή τα ποσά της προκαταβολής, λόγω υπολογισμού τους με τα εισοδήματα των δηλώσεων του 2017, προέκυψαν μεγαλύτερα ή μικρότερα αυτών που πρέπει πραγματικά να καταβληθούν με βάση τα εισοδήματα των φετινών δηλώσεων, οι συμψηφισμοί έχουν οδηγήσει σε μειώσεις ή αυξήσεις αντίστοιχα των ποσών της δόσης του β’ διμήνου.

Το money-money.gr παρουσιάζει σε αναλυτικό πίνακα τα ποσά που δικαιούνται χιλιάδες οικογενειάρχες σε μηνιαία και διμηνιαία βάση καθώς και τα ποσά που θα εισπράξουν τελικά από τον ΟΠΕΚΑ την ερχόμενη Τρίτη, τόσο στις περιπτώσεις πληρωμής της δόσης μόνο του β’ διμήνου όσο και στις περιπτώσεις πληρωμής των δόσεων των δύο πρώτων διμήνων με τη μορφή αναδρομικών για όλο το α’ τετράμηνο του τρέχοντος έτους. Στον πίνακα που παραθέτουμε αναγράφονται τα κανονικά δικαιούμενα ποσά καθώς και τα τελικά πληρωτέα ποσά τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικών επιβαρύνσεων 3,6% (χαρτοσήμου 3% και εισφοράς 20% επί του χαρτοσήμου), όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι στην πληρωμή που πραγματοποιείται την Τρίτη 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εν συνεχεία τις αιτήσεις Α21 μέχρι και το απόγευμα της 21ης Ιουνίου 2018.

Στις 25-27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της γ’ δόσης των επιδομάτων του 2018, η οποία θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, σε όσους ήδη έχουν λάβει τα επιδόματα των 2 πρώτων διμήνων.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και των τριών πρώτων διμηνιαίων δόσεων των επιδομάτων του 2018 σε όσους δικαιούχους θα έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις αιτήσεις Α21 στο χρονικό διάστημα από το τέλος Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου.

epidoma teknwn