26/01/2017 – 07:40

Δραματικά στοιχεία για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

   O δείκτης ανισότητας επιδεινώθηκε την περίοδο 2011 – 2016, στην Ελλάδα. Αυτό ανέφεραν στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) παρουσιάζοντας σήμερα την Έκθεση για τη Μετάβαση 2016-17.

Η διαπίστωση αυτή εναρμονίζεται με τα ευρήματα σχετικής έρευνας που περιλαμβάνονται στην Έκθεση “Η ζωή στη Μετάβαση” (Life in Transition).

Σύμφωνα με αυτά μόνο το 1% των νοικοκυριών στην Ελλάδα εκτιμά ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν. Το αντίστοιχο ποσοστό των νοικοκυριών στη Γερμανία αγγίζει το 33%.

Το 6% των νοικοκυριών στην Ελλάδα εκτιμά ότι η πολιτική κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτή που ήταν προ 4ετίας, έναντι 17% στη Γερμανία και 9% στην Ιταλία.

Το 12% των νοικοκυριών στη χώρα μας εκτιμά ωστόσο ότι η διαφθορά έχει μειωθεί σήμερα σε σχέση με τέσσερα χρόνια πριν, ενώ στην Ιταλία μόνο το 10% των νοικοκυριών συμμερίζεται την άποψη αυτή ενώ στην Γερμανία το ποσοστό των νοικοκυριών φθάνει το 16%. Μόνο το 10% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση έναντι 55% στη Γερμανία και 33% στην Ιταλία !.

Η Έκθεση διαπιστώνει ότι το 92% των νοικοκυριών που μετείχαν στη σχετική έρευνα δηλώσαν ότι έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση την περίοδο 2010 – 2016. Μόνο το 2% των νοικοκυριών του δείγματος εκτιμά ότι έχουν βελτιωθεί οι όροι διαβίωσης τους στην διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Γενικά η έρευνα διαπιστώνει ότι το λεγόμενο αίσθημα ικανοποίησης των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό όλων των χωρών που μετείχαν σ΄αυτήν. Το ποσοστό αυτών των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι μόλις 24% και συγκρίνεται με αυτό της Γεωργίας . Πολύ περιορισμένη είναι και η αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στη χώρα μας το μέλλον των επόμενων γενεών. Μόνο το 24% εκτιμά ότι οι επόμενες γενιές θα κατορθώσουν να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες.

Παρά ταύτα η Έκθεση διαπιστώνει ότι το ποσοστό των ελλήνων που υποστηρίζουν τις δημοκρατικές αρχές και αυτές της οικονομίας της αγοράς είναι από τα υψηλότερα και αγγίζουν το 79% και 53% αντιστοίχως. Για παράδειγμα στη Γερμανία τις αρχές της δημοκρατίας τις υποστηρίζει το 93% των νοικοκυριών και το 85% υποστηρίζει την οικονομία της αγοράς. Το ποσοστό εκείνων που θα υποστήριζαν ένα απολυταρχικό καθεστώς είναι μόλις 26% ενώ μόνο το 12% διάκειται θετικά στην ιδέα μίας κεντρικά ελεγχόμενης οικονομίας. (σοβιετικού τύπου).

Πάντως η Έκθεση Μετάβασης της EBRD διαπιστώνει ότι δεν έχουν ωφεληθεί όλα κράτη (που εξετάζει η EBRD) από την παγκοσμιοποίηση. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της EBRD το 15% του πληθυσμού των χωρών αυτών βρίσκονται σήμερα σε χειρότερη θέση απ΄αυτή που ήταν το 1989!. Για τις πρώην κομμουνιστικές χώρες το ποσοστό αυτό φθάνει το 23%. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί καθώς το εισόδημα του 21% του πληθυσμού (περίπου ένας στους 5 ) έχει αυξηθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με την μέση αύξηση που παρουσίασε το εισόδημα των επτά πλουσιότερων κρατών (G-7). Ταυτόχρονα η EBRD διαπιστώνει ότι ο πλούτος συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε χέρια ολοένα λιγότερων ατόμων. Στις υπό εξέταση χώρες της EBRD οι δισεκατομμυριούχοι με συνολικό πλούτο άνω των 400 δισ. δολαρίων κατέχουν το 7% του συνολικού πλούτου.