5 Απρίλιος 2021

e-λιανικό: Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και αύριο 06.04 και ώρα 15:00
Σύμφωνα με την απόφαση 2167/331/Α2/05-04-2021 η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» ορίζεται η Τρίτη 06/04/2021 και ώρα 15:00.

Συνημμένα

Πηγή