Η εφορία «ξαναχτυπά»: Στέλνει email και επιστολές

    Με τη… σκιά του ελεγκτή της εφορίας θα μάθουν να ζουν εκατομμύρια φορολογούμενοι μέχρι –τουλάχιστον- το τέλος του 3ου μνημονίου. Με την αναθεώρηση του δεσμευτικού για την Ελλάδα κειμένου –είθισται να γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε αξιολόγηση δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση της δεύτερης- ορίστηκαν οι στόχοι, 11 στον αριθμό, που θα πρέπει να εκπληρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τον Ιούνιο του 2018, δηλαδή μέχρι να εκπνεύσει και η 3η δανειακή σύμβαση.

Το τι περιμένει τους φορολογούμενους, είναι πλέον σαφές και ποσοτικοποιημένο: περισσότερες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακόμη μεγαλύτερη πίεση ώστε να εισπραχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.

Η υλοποίηση των στόχων που συμπεριελήφθησαν στο «τεχνικό μνημόνιο» μεταφράζονται ως εξής:

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 ο αριθμός των οφειλετών του δημοσίου που θα βρεθεί με δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό θα αυξηθεί σε περίπου 1,1-1,2 εκατομμύρια άτομα από περίπου 900.000 που είναι αυτή τη στιγμή.

2. Μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, θα ασκηθούν αφόρητες πιέσεις ώστε να εισπραχθούν τουλάχιστον 2,7 δις. ευρώ από τη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου

3. Ο συντελεστής εισπραξιμότητας των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του 2018, θα πρέπει να ανέβει στο απρόσιτο –για τα ελληνικά δεδομένα-ποσοστό του 84-85%. Αυτό σημαίνει συνεχείς οχλήσεις στους υπόχρεους σε καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων,φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ προκειμένου να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και πλήρη γενίκευση της διαδικασίας συμψηφισμού τυχόν επιστροφών φόρου με τις τρέχουσες ή μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων.

Το αναθεωρημένο «τεχνικό μνημόνιο» που συμφωνήθηκε με τους δανειστές μετά το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης, προβλέπει, μεταξύ άλλων, εισπράξεις της τάξεως των 1,7 δις. ευρώ από την «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, διενέργεια τουλάχιστον 9000 ελέγχων από τα συνεργεία της Ανεξάρτητης Αρχής μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 αλλά και αύξηση του ποσοστού των οφειλετών που θα τελούν υπό αναγκαστικά μέτρα τουλάχιστον στο 54-55%. Το… δυστύχημα για τους φορολογούμενους είναι ότι η ΑΑΔΕ –ως ανεξάρτητη αρχή- έχει δείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα, σαφή δείγματα συμμόρφωσης με τους μνημονιακούς στόχους κάτι που αποτυπώνεται στην πράξη ως εξής:

• Χιλιάδες αποστολές μηνυμάτων ακόμη και με τη συμπλήρωση 1-2 εβδομάδων από τη στιγμή που μια οφειλή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη.

• Περισσότερες από 700 δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών σε ημερήσια βάση. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη υπερκαλύψει τον συγκεκριμένο στόχο καθώς περίπου οι 55 στους 100 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές για τους οποίους μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα, έχουν ήδη δει το σκληρό πρόσωπο της εφορίας. Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλέτες του δημοσίου είναι τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια. Από αυτούς δεν κινδυνεύουν όλοι με αναγκαστικά μέτρα τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο αν οι οφειλές ξεπερνούν τα 500 ευρώ.Χρέη πάνω από αυτό το όριο εμφανίζουν περίπου1,6-1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι και από αυτούς, οι 900 χιλιάδες έχουν ήδη μπλοκαρισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι 11 ποσοτικοί στόχοι της ΑΑΔΕ καθορίζονται ανά τρίμηνο και αποτελούν βασικό «πιλότο» λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι και το τέλος του 3ου μνημονίου, οι κυριότεροι από αυτούς τους στόχους προβλέπουν τα εξής:

• Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, θα πρέπει να εισπραχθούν 1,71 δις. ευρώ από τη δεξαμενή των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών. Η «δεξαμενή» με το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος, αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 100 δις. ευρώ στο τέλος του 2017.

• Για το 2018, οι δανειστές θέλουν να εισπραχθούν ακόμη περισσότεροι φόροι από τις «νέες οφειλές» δηλαδή τα φρέσκα χρέη που συσσωρεύονται από τις αρχές κάθε έτους. Ο συντελεστής του πρώτου τριμήνου του 2018 θα πρέπει να ανέβει στο 16,2% αντί για 13,4% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 2017 ενώ για το β’ τρίμηνο του 2018 θα πρέπει να φτάσει στο 18% αντί για 16% στο β’ τρίμηνο του 2016. Αν στο πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς συσσωρευτούν και πάλι οφειλές της τάξεως των 5 δις. ευρώ, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από 900 εκατ. ευρώ.

• Για το α’ τρίμηνο του 2018, θα πρέπει να εισπραχθούν 170 εκατ. ευρώ από τους μεγάλους οφειλέτες. Για το β’ τρίμηνο του 2018, ο πήχης ανεβαίνει στα 350 εκατ. ευρώ.

• Ο συντελεστής εισπραξιμότητας των φόρων και των προστίμων που έχει καταλογίσει το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζει πόσα χρήματα από αυτά που θα βεβαιώσει το ΚΕΜΕΠ θα πρέπει να εισπραχθούν. Για το α’ τρίμηνο του 2018, ο πήχης ανεβαίνει από το 42% φέτος στο 48% ενώ για το β’ τρίμηνο, από το 41% του πρώτου τριμήνου του 2017, θα πρέπει να φτάσουμε στο 48%.

• Στο Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ο στόχος πρώτου τριμήνου 2018 ορίστηκε στο 16% ενώ για το β’ τρίμηνο του 2018 ορίστηκε στο 23%.

• Η διατήρηση του ποσοστού εμπρόθεσμων πληρωμών όλων των βασικών φόρων (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ) θα πρέπει να φτάσει στο 83% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και να ανέβει ακόμη περισσότερο στο 84% για το α’ εξάμηνο του 2018.

• Για το α’ τρίμηνο του 2018, η ΑΑΔΕ θέλει να αυξηθεί ο συντελεστής εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων στο 53% (από 47% στο πρώτο τρίμηνο του 2017) και για το β’ τρίμηνο θέλει συντελεστή 54% (από 51% στο α’ τρίμηνο του 2017).