Κάλυψη έως 5 μήνες για όσους είναι σε επίσχεση εργασίας

    Στους πέντε μήνες από τον ένα μήνα επεκτείνεται ο ασφαλιστικά καλυπτόμενος χρόνος (για παροχές και σύνταξη) για όσους ασκούν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας.

Με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, η οποία κάνει δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θεσπίζεται αυτοτελές δικαίωμα στα όργανα του ΕΦΚΑ να αποφαίνονται περί του κύρους της επίσχεσης δίχως να αναμένουν τελεσίδικη κρίση των πολιτικών δικαστηρίων όπως ίσχυε από το 1983 αλλά και να δέχονται αυτόματα το 5μηνο της ασφαλιστικής κάλυψης.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης έχει δοθεί εντολή να οριστικοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητες διευκρινιστικές οδηγίες προς τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως η “ρύθμιση” και όσοι θέλουν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος να μπορούν να συνυπολογίσουν το 5μηνο στον ασφαλιστικό τους χρόνο.

Σημειώνεται πως αν ο εργαζόμενος έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση η οποία τον δικαιώνει για νόμιμο χρόνο επίσχεσης άνω του 5μήνου, τότε ακολουθείται η απόφαση του δικαστηρίου και καλύπτεται το σύνολο του σχετικού χρόνου που αποφάσισε το δικαστήριο.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ βασίζεται σε σχετική απόφαση του Εφετείου της Θεσσαλίας το 2003 και αποφαίνεται ομόφωνα πως κατά την διάρκεια της επίσχεσης παραμένει ενεργή η ασφαλιστική σχέση του εργαζόμενου.

Αν και δεν τίθεται χρονικός περιορισμός ως προς της διάρκεια της εργασιακής σχέσης επί επίσχεσης εργασίας, ωστόσο τα παρεχόμενα στον μισθωτό δικαιώματα – συνεπώς και τα ασφαλιστικά – εκτείνονται σε ένα “εύλογο χρονικό διάστημα” το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε μήνες. Ωστόσο αν υπάρχει αντίθετη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της επίσχεσης και πέραν του 5μηνου, τότε ο ΕΦΚΑ οφείλει να την προσμετρήσει.

Σε κάθε περίπτωση το ΝΣΚ ξεκαθαρίζει πως τα όργανα του ΕΦΚΑ οφείλουν για το 5μηνο να βεβαιώνουν χωρίς προσκόμματα (για παράδειγμα χωρίς να εξαρτώνται από την τυχόν προσφυγή εργοδότη και μισθωτού στα πολιτικά δικαστήρια) τον χρόνο ασφάλισης με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του εκάστοτε εργαζόμενου.

Για παράδειγμα, ο χρόνος της επίσχεσης των υπακτέων στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, θεωρείται χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση των βαρέων και βεβαιώνεται ως τέτοιος. Ταυτόχρονα με την αναγνώριση του ασφαλιστικού χρόνο εκδίδονται Πράξεις Επιβολής Εισφορών κατά του εργοδότη που αρνείται να καταβάλει οικειοθελώς τις οφειλόμενες εισφορές.