Μέχρι σήμερα οι διορθώσεις στις αιτήσεις του «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον ΙΙ»

    Μέχρι και σήμερα, 29 Απριλίου θα λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον ΙΙ» για την ολοκλήρωση και οριστική υποβολή των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, από τις 30 Απριλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων σε τρεις Περιφέρειες: Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Ιονίου, που δεν έχει καλυφθεί το συνολικό ποσό των προς διάθεση πόρων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, « ζητούμενο είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, προκειμένου αμέσως μετά να ενεργοποιηθεί το επόμενο στάδιο (δήλωση επιλογής ή όχι λήψης δανείου) για το σύνολο των υποβεβλημένων αιτήσεων (πλην των ειδικών περιπτώσεων, όπως κάτοικοι εξωτερικού, πρόσφατη απόκτηση ακινήτου κ.λπ., για τις οποίες προβλέπεται περαιτέρω έλεγχος από τον Δικαιούχο του Προγράμματος – Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)» .

Υπενθυμίζεται ότι, το υπουργείο έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων αναφορικά με το πρόγραμμα.