Μια ιστοσελίδα χρήσιμη για υπερχρεωμένους δανειολήπτες – Ενημέρωση για τη ρύθμιση οφειλών

Ανακοινώθηκε σήμερα 19 Μαΐου 2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με δελτίο τύπου η έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), www.keyd.gov.gr. Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, για το πανελλαδικό δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης των δανειοληπτών και άλλες πρωτοβουλίες της Ειδικής Γραμματείας. Απευθύνεται σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και σε επιχειρήσεις.

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα επιλέγουμε ΖΗΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ

επιλέγουμε Λύσεις για τα Φυσικά Πρόσωπα (οι Λύσεις για Επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει ακόμη)

και στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε Είσοδος στην πλατφόρμα

όπου μπορούμε να δούμε τι ισχύει για την προστασία της Α΄ κατοικίας, τις εξωδικαστικές λύσεις που υπάρχουν, αλλά και την ρύθμιση με τον νέο ν. Κατσέλη (ν. Σταθάκη)

Επιλέγοντας κατά την είσοδο ΓΙΑ ΕΜΑΣ βρίσκουμε πληροφορίες για την ΕΓΔΙΧ αλλά και για τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών.
Ήδη λειτουργούν τρία  Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης  Δανειοληπτών (στα Κεντρικά της Ειδικής Γραμματείας (Νίκαια), στο Κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά)