Νομοσχέδιο για μικροχρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ για ανέργους και επιχειρήσεις χωρίς εγγυήσεις

Κατατίθεται αυτές τις μέρες στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να δοθεί η ευκαιρία και η πρόσβαση σε μικροχρηματοδοτήσεις με νόμιμους όρους για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Το νομοσχέδιο επεξεργάζεται εδώ και μήνες το υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα ο υφυπουργός Γιώργος Ζαββός, αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε συνεργασία και με το υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος του νομοσχεδίου είναι μικροχρηματοδοτήσεις να δοθούν σε όσους τις δικαιούνται μέσω τρίτων νέων πηγών, οι οποίες θα δώσουν “ανάσα” σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κρίση που αφήνει πίσω του ο νέος κορωνοϊός, αλλά είναι αποκλεισμένοι από τις επίσημες τραπεζικές οδούς.

Έως 25.000€ και χωρίς εγγυήσεις μικροχρηματοδοτήσεις

Οι μικροχρηματοδοτήσεις θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις επιχειρηματικές και τις προσωπικές. Οι επιχειρηματικές μπορεί να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Όλες οι μορφές πιστώσεων έως 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης
Προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού
Αυτοτελείς εγγυήσεις έως 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα
Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Τα δάνεια αυτά θα δίνονται χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων από πλευράς δανειοληπτών. Οι δραστηριότητες που θα καλύπτουν οι μικροχρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ θα αφορούν ανάγκες για επενδύσεις ή για κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες εξοπλισμού ή μίσθωσης, εγγυήσεις, ακόμα και κόστη εκπαίδευσης. Το ευρύ φάσμα των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τόσο μικροεπαγγελματίες που αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς νέα χρηματοδότηση, όσο και ανέργους που θέλουν να ενταχθούν στην οικονομική παραγωγή. Ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων αναμένεται ότι θα συνοδευτεί από την παροχή φορολογικών κινήτρων στους δικαιούχους (έκπτωση τόκων, απαλλαγή από χαρτόσημα).

Νέα ιδρύματα παροχής μικροχρηματοδοτήσεων

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών είναι η δημιουργία και αδειοδότηση νέων ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία μετά από έγκριση της ΤτΕ, θα μπορούν να δώσουν δάνεια σε φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η παροχή πρόσβασης σε φτηνή χρηματοδότηση, όσων δεν έχουν πρόσβαση σε επίσημο τραπεζικό δανεισμό και αναγκάζονται να προσφεύγουν σε τοκογλυφικά κυκλώματα και άλλες παράνομες πηγές χρηματοδότησης.

Τα νέα μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρηματοδοτήσεων, μπορεί να συστηθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα περάσουν από αξιολόγηση της ΤτΕ η οποία και θα τα αδειοδοτήσει. Αυτό που θέλει να καταφέρει η κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει ιδρύματα χρηματοδότησης, χωρίς τις βαριές, γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν το τραπεζικό σύστημα.

Η αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδας διασφαλίζει τόσο την προέλευση των χρημάτων όσο και την χρήση τους, καθώς το αρχικό κεφάλαιο για την σύσταση του ιδρύματος θα είναι πάνω από τα 200.000 ευρώ του αρχικού προς διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Τέλος, η μετοχική σύνθεση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων θα εξετάζεται εξονυχιστικά, ειδικά στην περίπτωση που η συμμετοχή κάποιου μετόχου ξεπερνά ένα ορισμένο ποσοστό, ενώ η εταιρία θα περνά και από τον τακτικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο που προβλέπει ο νόμος. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούν να συμμετέχουν και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.