Με κύκλο εργασιών 524 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 81 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2021 για τον όμιλο Mytilineos, που εμφάνισε επιδόσεις αντίστοιχες του α’ τριμήνου του προηγούμενου έτους αλλά του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, με καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα 37 εκατ. ευρώ, δηλαδή, στα περσινά επίπεδα και με σημαντική αύξηση 37% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 554 εκατ. ευρώ, με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 1,75, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Οι οικονομικές επιδόσεις της Mytilineos στο α’ τρίμηνο προοιωνίζονται περαιτέρω ενίσχυση στα επόμενα τρίμηνα καθώς η ζήτηση και οι τιμές του αλουμινίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το περιβάλλον τιμών και η ζήτηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά και η ωρίμανση και εκτέλεση των έργων των τομέων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις.

Το α’ τρίμηνο του 2021 ήταν μια περίοδος συνεχών εξελίξεων για τη Mytilineos, καθώς προωθεί την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της και τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. Yπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο ανέλαβε ισχυρές δεσμεύσεις για μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 και επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου η Mytilineos προχώρησε στη συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW, καθώς και επιπλέον 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εν όψει των σημαντικών επενδύσεων που ήδη υλοποιούνται (αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, επενδύσεις σε ΑΠΕ) και άλλων που έχουν ήδη δρομολογηθεί στην κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας, η εταιρεία προχώρησε πριν λίγες ημέρες στην επιτυχή έκδοση του πρώτου “πράσινου” ομολόγου της, ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,25% και λήξη το 2026. Πρόκειται για τη 2η φορά που η Mytilineos απευθύνεται με απόλυτη επιτυχία στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, μετά την πρώτη έκδοση του Νοέμβριου του 2019, ενισχύοντας περαιτέρω την χρηματοδοτική της ισχύ.

Σημειώνεται ότι ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες, θα διατεθεί για την ανάπτυξη “πράσινων” έργων και υποδομών, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα πράσινων ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη συγκεκριμένη έκδοση, είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης των επενδυτών για την επιτυχή εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Mytilineos ενώ παράλληλα πιστοποιεί το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ανάλογα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Οι επιδόσεις

Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2020 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών της Mytilineos διαμορφώθηκε σε 524,0 εκατ. ευρώ έναντι 532,7 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας οριακή μεταβολή (-1,6%). Σημειώνεται ότι από το 2021 ο κύκλος εργασιών του Tομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας του, με ισχυρή παρουσία τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη προσαρμογή ο κύκλος εργασιών του α’ τριμήνου του 2021 θα εμφανίζονταν αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του α’ τριμήνου 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 80,9 εκατ. ευρώ έναντι 80,6 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2020, επωφελούμενα από την επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά και την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις τόσο από το α’ τρίμηνο του 2021 όσο και από το αντίστοιχο του 2020, τα EBITDA θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 20%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 37,3 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2021, ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με τα 36,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αλλά σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 27,2 εκατ. ευρώ του δ’ τριμήνου του 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανα μετοχή για το α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζονται αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και κατά 39% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2020. 

Όπως και με το EBITDA, έτσι και με τα καθαρά κέρδη, αν εξαιρεθούν οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις τόσο από το α’ τρίμηνο του 2021 όσο και από το αντίστοιχο του 2020, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 57%.

Συνολικά, στο α’ τρίμηνο του 2021, η Mytilineos συνέχισε να αξιοποιεί στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας, θέτοντας στέρεες βάσεις για σημαντική ανάπτυξη όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της, επωφελούμενη από παράγοντες όπως: ανάκαμψη των τιμών και των premia του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, βελτίωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με το αυξανόμενο μερίδιο στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου  και επιτάχυνση της εκτέλεσης σημαντικών έργων που έχουν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

naftemporiki.gr

Πηγή