Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη οικισμών Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Δελφών
  • Δήμος Αλιάρτου Θεσπιέων
  • ΔEYA Θηβαίων

Περίοδος υποβολής

από 29/5/2017 έως 29/6/2017

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Βοιωτίας

Νομός Φωκίδας

Προϋπολογισμός

€ 7.800.000

Σχετικά αρχεία