«Όλα στο φως» με τη νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων

   Μια τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση όλων των φυσικών και των νομικών προσώπων, «τρέχει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου «όλα στο φως», που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Γιώργος Πιτσιλής.

Η ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων και στήριξης του κρατικού προϋπολογισμού επιταχύνει τις διαδικασίες για τη διασύνδεση του TAXISnet με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Κτηματολόγιο, Εργάνη), ώστε να αποκαλυφθούν «κρυφά» εισοδήματα και να μπουν οι βάσεις του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, όπως προβλέπει το σχέδιο της ΑΑΔΕ, που με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό τον Μάρτιο του 2019.

 

Το νέο περιουσιολόγιο

Όλα τα δεδομένα, πάντως, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τη διετία 2017-2018, ώστε να μπουν οι βάσεις για το νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, τα στοιχεία του οποίου θα διασταυρώνονται από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες με δεδομένα και από άλλες πηγές πληροφοριών για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη τυχόν αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων και την κατάρτιση πλήρους εικόνας για την περιουσιακή κατάσταση κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.

 

Δέσμευση στοιχείων

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όσα περιουσιακά στοιχεία διαπιστώνεται ότι αποκρύφτηκαν θα δεσμεύονται από τις φορολογικές αρχές. Στόχος και της εν λόγω κίνησης της ΑΑΔΕ είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων.

Καταγραφή η οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Θα πρέπει, άλλωστε, να αναφερθεί ότι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία (υποσυστήματα):

 • Υποσύστημα Φορολογούμενων.
 • Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.
 • Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών.
 • Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων τα οποία προκύπτουν έπειτα από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.
 • Υποσύστημα Διαχείρισης του Π.Σ.
 • Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εμπλουτίζουν το σύστημα με νέες κατηγορίες δεδομένων και να καθορίζουν τις διαδικασίες συλλογής, ενημέρωσης, καθώς και τους κανόνες εγκυρότητας των δεδομένων αυτών. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους χρήστες του Π.Σ., τις προθεσμίες υποβολής και άλλες παραμέτρους λειτουργίας του Π.Σ.

Ακόμη θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του Π.Σ. και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων.

 

Εκσυγχρονισμός των ΔΟΥ

Η ΑΑΔΕ με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις φορολογικές υπηρεσίες (ΔΟΥ), αλλά και την εσωτερική της αναβάθμιση, ώστε να βελτιώσει το έργο των υπαλλήλων της σ’ αυτές, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ευρύτερο έργο εκσυγχρονισμού των ΔΟΥ.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

 • Τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών.
 • Τη βελτίωση των συστημάτων των υπηρεσιών.
 • Την ανανέωση του εξοπλισμού.
 • Την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών διαδικασιών.
 • Την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στις ΔΟΥ.

 

Ενδεικτικές δράσεις που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των ΔΟΥ αποτελούν:

1. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών κεφαλαίου:

 • φόρου χρηματικής δωρεάς – γονικής παροχής,
 • φόρου μεταβίβασης ακινήτων,
 • φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.

2. Η υλοποίηση πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet, η οποία -όπως αποκάλυψε η «Ν»- ξεκινά από τον επόμενο μήνα με την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και τη δεύτερη του φόρου εισοδήματος.

3. Η επέκταση της λειτουργικότητας του TAXISnet για:

α) έκτακτη δήλωση ΦΠΑ (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και

β) δήλωση αποθεμάτων μετάταξης.

4. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων.

5. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.

6. Η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και άλλων φόρων.