Χωρίς το ειδικό λογισμικό που θα δεκαπλασίαζε τους φορολογικούς ελέγχους φαίνεται πως κάνουν πλέον τα σχέδιά τους στην νέα και Ανεξάρτητη (από την 1.1.2017) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σε μία από τις τελευταίες αποφάσεις που υπέγραψε ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (την 28η Δεκεμβρίου 2016) ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή στις εφορίες για την διενέργεια 23.300 φορολογικών ελέγχων μέσα στους μήνες που ακολουθήσουν μέσα στο 2017.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή:

1. Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και Δ.Ο.Υ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016).

Με τα δεδομένα αυτά, το βάρος θα πέσει σε «φρέσκες» υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας.. Και αυτό δεδομένου ότι σύμφωνα με πρόσφατη δικαστική απόφαση –την ύπαρξη της οποίας αποκάλυψε το ΘΕΜΑ- τα δικαστήρια βγάζουν άκυρες τις πολλαπλές παρατάσεις που έδιναν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις.

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στην απόφαση για τον ορισμό των φορολογικών ελέγχων, δεν γίνεται αναφορά στο νέο πλάνο ελέγχων με τη χρήση του ειδικού λογισμικού για την διασταύρωση των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν τον Μάιο, ώστε να πιεστούν περισσότεροι να ενταχθούν  στην νέα ρύθμιση περαίωσης για αδήλωτα κεφάλαια.

Σύμφωνα μάλιστα με τους εμπνευστές του σχεδίου αυτού, το οποίο η κυβέρνηση παρουσίασε στην Τρόικα, ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που φέρνει σε πέρας κάθε χρόνο η εφορία θα πρέπει να … δεκαπλασιαστεί και να φτάσει σχεδόν τις 200.000 υποθέσεις!