Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση χρεών με εξωδικαστικό συμβιβασμό

Ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά σε τράπεζες για να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια τους θα δώσει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες και σήμερα δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου.
Την ίδια στιγμή θα «ανακουφίσει» και τις τράπεζες, οι οποίες το τελευταίο δίμηνο είδαν τα κόκκινα δάνεια που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους να αυξάνονται, βγαίνοντας έτσι εκτός των στόχων που τους έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ευκαιρία ένταξη

1.Δίνει τη δυνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων
2.Ρυθμίζει συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2016
3.Τα χρέη προς ένταξη στις ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι από 20.000 ευρώ και άνω
4.Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης.
5.Προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις (διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.
6. Προσφέρει την ευκαιρία ρύθμισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες της επιχείρησης και της πραγματικής ικανότητας εξυπηρέτησης των οφειλών της που μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.
7. Παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και στις πλέον υπερχρεωμένες επιχειρήσεις υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία.
8. Δίνει απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.

Οι δόσεις

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που θα προσδιορίζεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο θα καθορίζονται με κριτήρια:
* τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη
* τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και
* τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας.
Σε περίπτωση που στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, θα γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, εφάπαξ ή σε δόσεις. Μάλιστα, επί των οφειλών προς το Δημόσιο που θα ρυθμίζονται δεν θα υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.