Πώς η κυβέρνηση εξοντώνει 850.000 επαγγελματίες και “μπλοκάκια”
Πώς η κυβέρνηση εξοντώνει 850.000 επαγγελματίες και "μπλοκάκια"

   Χάος έχει φέρει στην αγορά ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών που προβλέπει το νέο Ασφαλιστικό για τους επαγγελματίες. Σχεδόν σε έναν μήνα από σήμερα και συγκεκριμένα έως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει 850.000 αυταπασχολούμενοι και “μπλοκάκια” να καταβάλουν εισφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και το 37,9% του εισοδήματος που δήλωσαν το 2015.

Το “Κεφάλαιο”, αναλύοντας 13 χαρακτηριστικές περιπτώσεις επαγγελματιών οι οποίοι θα υποστούν τα νέα χαράτσια, επιχειρεί να ξεδιαλύνει τη θολή εικόνα για το ποιος θα καταβάλει τι.

Α. Ατομικοί επιχειρηματίες-αυταπασχολούμενοι

–        Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με εισόδημα πάνω από 7.032 ευρώ/έτος

Παράδειγμα 1

Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ ετησίως από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Θα καταβάλει εισφορές 26,9% (20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης και 6,9% για τον ΕΟΠΥΥ) επί των 20.000 ευρώ που εισέπραξε.

Θα πρέπει να καταβάλει, δηλαδή, 5.380 ευρώ/έτος ή 448 ευρώ / μήνα.

–         Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με εισόδημα πάνω από 70.320 ευρώ

Παράδειγμα 2

Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης δήλωσε καθαρό εισόδημα 80.000 ευρώ.

Ως ανώτατη βάση υπολογισμού των εισφορών προβλέπονται τα 70.320 σε ετήσια βάση (10 πλαίσιο βασικού μισθού 586 ευρώ επί 12μήνες/έτος).

Έτσι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας θα καταβάλει εισφορές 26,9% επί των 70.320 ευρώ και όχι επί των 80.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, θα καταβάλει 18.916 ευρώ/έτος και 1.576 ευρώ/μήνα.

–         Αυταπασχολούμενος με εισόδημα κάτω από 7.032 ευρώ /έτος

Παράδειγμα 3

Ηλεκτρολόγος με καθαρό εισόδημα 5.000 ευρώ.

Προβλέπεται, όμως, ως ελάχιστη βάση υπολογισμού των εισφορών το ποσό των 7.032 ευρώ.

Έτσι ο εν λόγω αυταπασχολούμενος θα καταβάλει εισφορές επί των 7.032 και όχι επί των 5.000 ευρώ που δηλώνει. Συγκεκριμένα, θα καταβάλει εισφορές για κύρια σύνταξη-ΕΟΠΥΥ 26,9% επί του βασικού μισθού ανειδίκευτου άγαμου εργάτη (586 ευρώ/μήνα), δηλαδή 157 ευρώ/μήνα και 1.891 ευρώ/έτος.

Β.      Μέτοχοι εταιρειών

Παράδειγμα 4

Μέτοχος Ομόρρυθμης Εταιρείας έχει ποσοστό 16,6%

Η ομόρρυθμη εταιρεία αυτή παρουσίασε ετήσια κέρδη 100.000 ευρώ.

Μέτοχος της ΟΕ αυτής με μερίδιο 16,6% δικαιούται να λάβει ως ετήσιο κέρδος 16.600 ευρώ.

Για τα έσοδά του αυτά θα καταβάλει ο ίδιος εισφορές 26,9%. Συγκεκριμένα, θα καταβάλει 4.465 ευρώ/έτος και 372 ευρώ/μήνα.

Γ. Επιστήμονες

–   Δικηγόρος με εισόδημα έως 58.000 ευρώ

Παράδειγμα 5

Δικηγόρος (με πάνω από 5 έτη ασφάλισης) δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ.

Δικαιούται έκπτωση 32% για το διάστημα 2017 – 2020 (στα πλαίσια της κλίμακας εκπτώσεων για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ με εισόδημα 7.000-58.000 ευρώ) επί όλων των εισφορών τις οποίες πρέπει να καταβάλει (κύριας σύνταξης 20%, ΕΟΠΥΥ 6,9%, επικουρικής σύνταξης 7%, εφάπαξ 4%).

Έτσι, μετά την έκπτωση 32% οι εισφορές του διαμορφώνονται ως εξής:

-Εισφορά κλάδου κύριας σύνταξης 13,6%. Θα καταβάλει 4.080 ευρώ/έτος και 340 ευρώ/μήνα.

-Εισφορά ΕΟΠΥΥ 4,6%. Έτσι θα καταβάλει 1.380 ευρώ/έτος και 115 ευρώ/μήνα.

-Εισφορά επικουρικής σύνταξης 4,7%. Θα καταβάλει 1.410 ευρώ/έτος και 117 ευρώ/μήνα.

-Εισφορά εφάπαξ 2,7 %. Έτσι θα καταβάλει 810 ευρώ/έτος και 67,5 ευρώ/μήνα.

Συνολικά δηλαδή θα καταβάλει 7.680 ευρώ/έτος και 640 ευρώ/μήνα.

–        Δικηγόρος με εισόδημα πάνω από 58.000 ευρώ

Παράδειγμα 6

Δικηγόρος (με πάνω από 5 έτη ασφάλισης) δήλωσε καθαρό εισόδημα 60.000 ευρώ. Δεν εντάσσεται σε καμία κλίμακα εκπτώσεων.

Θα πρέπει να καταβάλει συνολικές εισφορές 37,9% επί του εισοδήματος του (20% για κύρια σύνταξη, 6,9% για ΕΟΠΥΥ, 7% για επικουρική σύνταξη και 4% για εφάπαξ). Θα καταβάλει, δηλαδή, 22.740 ευρώ/έτος ή 1.895 ευρώ/μήνα.

Δ. Νέοι επιστήμονες

–         Επιστήμονας κάνει έναρξη επαγγέλματος 1/1/2017

Παράδειγμα 7

Μηχανικός κάνει έναρξη επαγγέλματος την 1/1/2017. Θα καταβάλλει για κύρια σύνταξη (όλες οι άλλες εισφορές, δηλαδή ΕΟΠΥΥ, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ είναι οι ίδιες με όσους έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης):

– Για τα 2 πρώτα έτη ασφάλισης εισφορά 14 % * Για τα 3 τρία έτη ασφάλισης ποσοστό 17%.

– Μετά το 5ο έτος (δηλαδή από το 6ο και έπειτα) ποσοστό 20%.

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται το 70% του βασικού μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη (70% των 586 ευρώ).

Μ’ άλλα λόγια, για τα 2 πρώτα έτη ασφάλισης, ο νέος μηχανικός θα πρέπει να καταβάλει για τον κλάδο κύριας σύνταξης κατ’ ελάχιστον εισφορά 14% επί του 70% του βασικού μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη.

Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει κατ’ ελάχιστον εισφορά κύριας σύνταξης ύψους 57 ευρώ/μήνα ή 689 ευρώ/έτος.

Για επόμενα 3 χρόνια ασφάλισής του, ο νέος μηχανικός θα καταβάλει για κύρια σύνταξη εισφορά 17% επί του 70% του βασικού μισθού (69 ευρώ/μήνα και 836 ευρώ/έτος).

Προβλέπεται, όμως, πως οι διαφορές που προκύπτουν α) από τη μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου (δηλαδή τις εκπτώσεις) και β) από τη μειωμένη κατώτατη βάση (δηλ. το 70% του βασικού μισθού) αποτελούν ασφαλιστική οφειλή. Η οφειλή αυτή, μάλιστα, προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την ελληνική Στατιστική Αρχή.

Περαιτέρω, η οφειλή αυτή εξοφλείται από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ΄ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000,00 ευρώ και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

Αυτό σημαίνει πως:

– Για τα πρώτα 2 χρόνια, ο νέος μηχανισμός καταβάλλει 1.378 ευρώ για εισφορές κύριας σύνταξης (εισφορά 14% x 70% βασικού μισθού ύψους 586 ευρώ/μήνα x 24 μήνες). Χωρίς εκπτώσεις έπρεπε να καταβάλει 2.812 ευρώ στα 2 αυτά χρόνια (εισφορά 20% x 70% βασικού μισθού 586 ευρώ x 24 μήνες). Το  όφελος και έτσι η οφειλή του ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 1.434 ευρώ (1.378 ευρώ  που κατέβαλε μείον 2.812 ευρώ που θα κατέβαλλε χωρίς έκπτωση).

– Για τα επόμενα 3 χρόνια, ο νέος μηχανικός καταβάλλει 2.510 ευρώ για εισφορές κύριας σύνταξης (εισφορά 17% x 70% βασικού μισθού 586 ευρώ/μήνα x 36 μήνες). Χωρίς εκπτώσεις, έπρεπε να καταβάλει 4.219 ευρώ. Το όφελος και άρα και η οφειλή του ανέρχονται σε 1.709 ευρώ.

Αθροιστικά,το όφελος και έτσι και η οφειλή του θα ανέλθει σε 3.143 ευρώ (1.434 ευρώ για τα πρώτα 2 χρόνια και 1.709 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια ασφάλισης).

Αν το καθαρό εισόδημά του ξεπερνά ετησίως τα 18.000 ευρώ από το 6ο έτος της ασφάλισής του και έπειτα, τότε θα πρέπει να εξοφλήσει το χρέος αυτό τα επόμενα 5 έτη Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβάλλει κάθε έτος το 1/5 των 3.143 ευρώ ή αλλιώς 628 ευρώ/έτος.

Αν το εισόδημά του βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των 18.000 ευρώ, θα πρέπει να εξοφλήσει το χρέος αυτό σε 15 χρόνια. Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλλει κατά μέσο όρο 209 ευρώ/έτος.

Ε. “Μπλοκάκια”

–         “Μπλοκάκι” με έναν εργοδότη

Παράδειγμα 8

Λογιστής με “μπλοκάκι” αμείβεται για 12 μήνες από έναν εργοδότη με 12.000 ευρώ. Θα καταβάλει μαζί με τον εργοδότη του  εισφορές 27,1% για κύρια σύνταξη –υγειονομική περίθαλψη επί των 12.000 ευρώ τα οποία εισέπραξε από τον εργοδότη του. Ο εργοδότης θα καταβάλει 13,3% για την κύρια σύνταξη και 4,7 % για την υγειονομική περίθαλψη του εργαζομένου του (συνολικά, δηλαδή 18%), ενώ ο εργαζόμενος θα καταβάλει το υπόλοιπο 9,1% (6,7% για κύρια σύνταξη και 2,4% για ΕΟΠΥΥ). Δηλαδή θα καταβάλουν εργαζόμενος και εργοδότης 3.252 ευρώ/έτος ή 271 ευρώ/μήνα.

-Ο εργοδότης θα καταβάλει 2.146 ευρώ/έτος και 178 ευρώ/μήνα.

-Ο εργαζόμενος θα καταβάλει 1.105 ευρώ/έτος και 92 ευρώ/μήνα.

–         “Μπλοκάκι” με 2 εργοδότες

Παράδειγμα 9

Ασφαλιστής αμείβεται με “μπλοκάκι” από 2 εργοδότες. Από τον εργοδότη Α εισπράττει αμοιβή για 12 μήνες 12.000 ευρώ και από τον εργοδότη Β εισπράττει επιπλέον αμοιβή 12.000 ευρώ.

Ο ασφαλιστής θα καταβάλει μαζί με τον εργοδότη Α συνολικές εισφορές 27,1% για κύρια σύνταξη-ΕΟΠΥΥ (επί των 12.000 ευρώ) και επιπλέον εισφορές 27,1% για κύρια σύνταξη-ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές που θα εισπράξει από τον εργοδότη Α.

– Ο εργοδότης Α θα καταβάλει 2.146 ευρώ /έτος και 178 /μήνα

Για την αμοιβή του από τον εργοδότη Α, ο εργαζόμενος με “μπλοκάκι” θα καταβάλει 1.105 ευρώ/έτος και 92 ευρώ/μήνα.

– Ο εργοδότης Β θα καταβάλει επίσης 2.146 ευρώ/έτος και 178/μήνα

Για την αμοιβή του από τον εργοδότη Β, ο εργαζόμενος με “μπλοκάκι” θα καταβάλει 1.105 ευρώ/έτος και 92 ευρώ/μήνα.

–         “Μπλοκάκι” με 3 διαφορετικούς εργοδότες

Παράδειγμα 10

Λογιστής κόβει “μπλοκάκι” σε τρεις διαφορετικούς εργοδότες. Για κάθε ένα εργοδότη (Α, Β, Γ) κόβει “μπλοκάκι” 12.000 ευρώ.

Ο λογιστής θα καταβάλει μαζί με τον εργοδότη Α συνολικές  εισφορές 27,1% για κύρια σύνταξη-ΕΟΠΥΥ (επί των 12.000 ευρώ) και επιπλέον εισφορές 27,1% για κύρια σύνταξη-ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές που θα εισπράξει από τον εργοδότη Α (12.000 ευρώ).

– Ο εργοδότης Α θα καταβάλει 2.146 ευρώ/έτος και 178/μήνα

Για την αμοιβή του από τον εργοδότη Α, ο εργαζόμενος με “μπλοκάκι” θα καταβάλει 1.105 ευρώ/έτος και 92 ευρώ/μήνα.

– Ο εργοδότης Β θα καταβάλει επίσης 2.146 ευρώ/έτος και 178/μήνα. Για την αμοιβή του από τον εργοδότη Β, ο εργαζόμενος με “μπλοκάκι” θα καταβάλει 1.105 ευρώ/έτος και 92 ευρώ/μήνα.

– Για τις αμοιβές τις οποίες θα εισπράξει ο λογιστής με το “μπλοκάκι” από τον εργοδότη Γ (12.000 ευρώ), θα καταβάλει μόνος του εισφορές 26,9% για κύρια σύνταξη και ΕΟΠΥΥ.

Θα καταβάλει, δηλαδή, συνολικά 3.228 ευρώ/έτος ή 269 ευρώ/μήνα.

–          Μισθωτός σε εταιρεία Α και ταυτόχρονα “μπλοκάκι” στην ίδια εταιρεία (Α)

Παράδειγμα 11

Οικονομολόγος είναι μισθωτός στην εταιρεία Α με αμοιβή 10.000 ευρώ ετησίως και ταυτόχρονα κόβει “μπλοκάκι” στην ίδια εταιρεία (Α) για 12 μήνες με αμοιβή 5.000 ευρώ.

Θα επιβληθούν εισφορές 27,1% επί του αθροίσματος των δύο αμοιβών τις οποίες εισπράττει ο εργαζόμενος από την εταιρεία Α (10.000 ευρώ και 5.000 ευρώ, συνολικά δηλαδή 15.000 ευρώ).

-Ο εργοδότης Α θα καταβάλει εισφορά 13,3% για την κύρια σύνταξη του εργαζομένου και εισφορά 4,7% για τον ΕΟΠΥΥ (συνολικά δηλαδή εισφορές 18%). Συγκεκριμένα, ο εργοδότης θα καταβάλει εισφορές 18% επί των 15.000 που δίδει συνολικά στον εργαζόμενο, δηλαδή 2.700 ευρώ/έτος ή 225 ευρώ/μήνα.

-Ο εργαζόμενος στην εταιρεία Α θα καταβάλει εισφορά 6,6% για την κύρια σύνταξη και επιπλέον εισφορά 2,4% για τον ΕΟΠΥΥ (συνολικά, δηλαδή, εισφορές 9,1%). Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος θα καταβάλει εισφορές 9,1% επί των 15.000 ευρώ που εισπράττει συνολικά από τον εργοδότη Α, δηλαδή 1.365 ευρώ/έτος ή 113 ευρώ/μήνα.

–        Μισθωτός σε εταιρεία Α και ταυτόχρονα “μπλοκάκι” σε εταιρεία Β

Παράδειγμα 12

Οικονομολόγος (με πάνω από 5 έτη ασφάλισης) είναι μισθωτός στην εταιρεία Α με αμοιβή 15.000 ευρώ ετησίως  και ταυτόχρονα κόβει “μπλοκάκι” στην εταιρεία Β για 12 μήνες με αμοιβή 12.000 ευρώ.

–         Για τις αμοιβές του ύψους 15.000 ευρώ από την εταιρεία Α, ο οικονομολόγος θα συνεχίσει να καταβάλλει μαζί με τον εργοδότη τις εισφορές τις οποίες κατέβαλε έως 31/12/2016.

–        Για τις αμοιβές τις οποίες θα εισπράξει ο οικονομολόγος  με το “μπλοκάκι” από τον εργοδότη της εταιρείας Β  (12.000 ευρώ), θα καταβάλει μόνος του εισφορές 26,9% για κύρια σύνταξη και ΕΟΠΥΥ. Θα καταβάλει, δηλαδή, συνολικά 3.228 ευρώ/έτος ή 269 ευρώ/μήνα.

–          “Μπλοκάκι” σε εταιρεία Α για λιγότερο από 12 μήνες

Παράδειγμα 13

Ασφαλιστής με “μπλοκάκι” εισπράττει για 10μηνη (Ιανουαρίου – Οκτωβρίου) απασχόληση του 10.000 ευρώ.

Για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ο εν λόγω ασφαλιστής δεν εισέπραξε καμία αμοιβή από καμία εταιρεία.

– Για το εισόδημα των 10.000 ευρώ του διαστήματος Ιανουαρίου-Οκτωβρίου επιβάλλονται εισφορές 27,1%. Εισφορές 18% (13,3% για κύρια σύνταξη και 4,7% για ΕΟΠΥΥ) θα καταβάλει ο εργοδότης. Δηλαδή θα καταβάλει 1.800 ευρώ/10μηνο ή 180 ευρώ/μήνα για τον Ιανουάριο-Οκτώβριο.

Ο εργαζόμενος θα καταβάλει εισφορές 9,1% επί των 10.000 ευρώ που εισέπραξε. Δηλαδή θα καταβάλει 910 ευρώ/10μηνο ή 91 ευρώ/μήνα.

– Για το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, αν και δεν δήλωσε κανένα εισόδημα, ο ασφαλιστής θα καταβάλει εισφορές 26,9% (20% για κύρια σύνταξη και 6,9% για ΕΟΠΥΥ) επί του βασικού μισθού ανειδίκευτου άγαμου εργάτη (586 ευρώ/μήνα). Δηλαδή θα καταβάλει 157 ευρώ/μήνα και 315 ευρώ στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.