Προκαταβολή φόρου για το 2017 και σε όσους έβαλαν λουκέτο το 2016!

    Χρεωμένοι με φόρους που δεν οφείλουν να πληρώσουν στο Κράτος βρέθηκαν μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ενώ ανέστειλαν πέρυσι τις εργασίες τους ή έκλεισαν βιβλία λόγω κρίσης και υπερφορολόγησης –ειδικά μετά την επιβολή των αυξήσεων φόρων τον Μάιο του 2016- τα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν τους χρέωσαν με διπλάσιους φόρους και σαν … προκαταβολή 100% για τους φόρους του 2017!

Η ΑΑΔΕ εντόπισε το πρόβλημα και με εγκύκλιο που εξέδωσε δίνει οδηγίες για το πώς θα διαγραφούν οι οφειλές αυτές. Ουσιαστικά όμως δημιουργείται νέο πρόβλημα στην είσπραξη εσόδων του 2017, καθώς τα εκκαθαριστικά έδειξαν φόρους που δεν οφείλουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

«Αιτία του κακού» ήταν ότι στα έντυπα Ε1 και Ε3 που υποβάλλονται κάθε χρόνο, δεν υπάρχει κωδικός για να δηλωθεί ότι ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση δεν συνεχίζει την επόμενη χρονιά. Χωρίς την πληροφορία αυτή, τα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν για τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016, συνυπολόγισαν και προκαταβολή φόρου 100% για το 2017, σαν να επρόκειτο οι φορολογούμενοι να συνεχίζουν να ασκούν δραστηριότητα. Το φαινόμενο επιδεινώθηκε με τις μαζικές διακοπές εργασιών που δηλώθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2017 για το 2016, λόγω της ρύθμισης εκπρόθεσμων δηλώσεων χωρίς πρόστιμα που εξακολουθεί να βρίσκεται εν ισχύι.

Πώς διαγράφεται η οφειλή

Το πρόβλημα για το πώς βρέθηκαν να χρωστάνε για το 2017 όσοι πληρώσανε φόρο για το 2016, ερμηνεύεται από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης) βάσει του Κώδικα Φορολογίας (ΚΦΔΣ) που προβλέπει ότι «βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2016 (…) Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό. Οι διατάξεις αυτές διέπουν την προκαταβολή φόρου κατά τη φορολόγηση των περυσινών εισοδημάτων, μετά την αύξηση του ποσοστού στο 100% έναντι 75% και για τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Η εγκύκλιος όμως ξεκαθαρίζει ότι οι οφειλές αυτές πρέπει να διαγραφούν. Όπως τονίζει «δεδομένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης)».

Προκύπτει δηλαδή ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τέτοιες χρεώσεις και να ζητήσουν να διαγραφούν, καταθέτοντας το έντυπο διακοπής εργασιών που υπέβαλαν στην εφορία τους, για να αιτηθούν την απαλλαγή τους από φόρους που δεν οφείλουν.