Σας ενημερώνουμε ότι αρχές Δεκεμβρίου προκηρύσσονται δυο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Τα δύο νέα αυτά προγράμματα καλύπτουν υπό προϋποθέσεις ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας:

 

Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει δαπάνες:

 • παρεμβάσεις επί των κτιρίων,
 • αγορά εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας,
 • αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικά,
 • αγορά μεταφορικών μέσων,
 • απόκτηση iso,
 • πρόσληψη εργαζομένων ή/και εκπαίδευση των ήδη εργαζομένων στην επιχείρηση,
 • τεχνικές μελέτες μηχανικού για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην ιδιωτική εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, γενική, τεχνική, επαγγελματική)
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στις υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι από €10.000 έως και €150.000 και επιδοτείται το 50%.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα είναι το πρώτο που εστιάζει στους ανωτέρω τομείς.

 

 

Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει δαπάνες:

 • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της,
 • παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση),
 • εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων,
 • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

 

Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 • μεταποίησης,
 • χονδρικού εμπορίου,
 • παροχής υπηρεσιών,
 • υγείας και
 • τουρισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 120.000,00€ με ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον στο 50% και υπό προϋποθέσεις 75%.

 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, πρόκειται για δυο προγράμματα που ολοκληρώνουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της επιχείρησης σε όλους τους τομείς, καθώς εκτός από τεχνολογικό εξοπλισμό, πλέον είναι εφικτή και η επίλυση κτιριακών και περιφερειακών θεμάτων.