Τα δυο SOS της νέας ρύθμισης 100 δόσεων που έρχεται

Δυο ελιγμούς έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση προκειμένου να κάμψει τις αντιρρήσεις των θεσμών για τη θέσπιση νέας ρύθμισης τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι “ελιγμοί” στοχεύουν στο να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών για την διάβρωση της κουλτούρας πληρωμών που καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια με την ουσιαστική απαγόρευση της θέσπισης οριζόντιων ρυθμίσεων για όλους. Εξαίρεση αποτέλεσε η ρύθμιση των 100 δόσεων που θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2015 κατά την “επαναστατική” περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Στο υφιστάμενο περιβάλλον διαπραγμάτευσης, δηλαδή με την επιδίωξη της συμφωνίας των θεσμών, η κυβέρνηση επιδιώκει να πάρει το “πράσινο φως” των τεχνικών κλιμακίων με δυο σημαντικούς περιορισμούς που θα θέσουν αυτομάτως εκτός ρύθμισης χιλιάδες φορολογούμενους. Πρόκειται για:

-την εξαίρεση από τη ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του 2018. Με άλλα λόγια πρόκειται να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση όλες οι νέες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και να ενταχθούν μόνο όσες είχαν δημιουργηθεί έως και το τέλος του 2017

-την εξαίρεση από τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών οι οποίες είναι ήδη ρυθμισμένες με παλαιότερες οφειλές, όπως με τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή με την πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων. Μάλιστα, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει ότι προκειμένου να διατηρήσει ένας φορολογούμενος τη νέα ρύθμιση θα πρέπει να είναι συνεπής και στις προηγούμενες ρυθμίσεις στις οποίες έχει ενταχθεί.

Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, θα έρθει στη Βουλή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019. Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου ο αριθμός των δόσεων και το ποσοστό διαγραφής προσαυξήσεων να καθορίζεται από το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ του οφειλέτη. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς φορολογούμενους να βγουν στη σύνταξη καθώς θα μπορέσουν να ρυθμίσουν παλαιότερες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Μάλιστα ο αριθμός των δόσεων θα μπορεί να φθάνει, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και τις 100.