8 Δεκέμβριου 2022

Tax Flash 104 - Δημοσίευση από το ΔΕΕ απόφασης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20 αναφορικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων στο Λουξεμβούργο

Tax Flash της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ που αφορά στην δημοσίευση από το ΔΕΕ απόφασης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-37/20 (LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS) και C-601/20 (SOVIM) αναφορικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων στο Λουξεμβούργο.

Συνημμένα

Πηγή