Τελευταία ευκαιρία να κόψουν τίτλους κτήσης χωρίς εισφορές έχουν οι ασφαλισμένοι, καθώς από μέρα σε μέρα δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το νέο καθεστώς των εισφορών ύψους 20,28%.

Οι τίτλοι κτήσης είναι οι πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως. Τις αμοιβές μπορούν να τις εισπράξουν οι φορολογούμενοι με απλή απόδειξη δαπάνης χωρίς να χρειαστεί να εκδώσουν δελτίο παροχής ή άλλο τίτλος.

Το καθεστώς αλλάζει φέτος και όταν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση θα πρέπει να ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου θα απογράφονται οι εργαζόμενοι με τίτλο κτήσης.

Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη απόφαση που κλειδώνει το νέο καθεστώς υπεγράφη πριν από την Πρωτοχρονιά αλλά ακόμη δεν έχει πάρει ΦΕΚ. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, από τους τίτλους κτήσης θα παρακρατούνται στην πηγή εισφορές 13,33% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ).

Η υπουργική απόφαση αναφέρει πως ισχύει από την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Η σχετική διαδικασία θα γίνεται μέσω απογραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%). Δεν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν για κάθε δραστηριότητα την εισφορά που αναλογεί (ειδικά αν κάποιος ασκεί παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα – πρ. ΟΑΕΕ-  πρέπει να καλύπτει με ή χωρίς τον τίτλο το ελάχιστο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος).

Η διαδικασία απογραφής έχει ως εξής :

  1. Οι αμειβόμενοι πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής. Ο αντισυμβαλλόμενος απογράφεται εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ.
  2. Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.
  3. Ο αντισυμβαλλόμενος καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στοιχεία για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό.
  4. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εκδότη του παραστατικού μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
  5. Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20,28%)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 20%
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (13,33%)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (6,95%)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (Με εισφορές)
3.000,00 € 600,00 € 108,00 € 305,52 € 159,29 € 1.172,82 €
4.000,00 € 800,00 € 144,00 € 407,36 € 212,39 € 1.563,76 €
5.000,00 € 1.000,00 € 180,00 € 509,21 € 265,49 € 1.954,70 €
6.000,00 € 1.200,00 € 216,00 € 611,05 € 318,59 € 2.345,64 €
7.000,00 € 1.400,00 € 252,00 € 712,89 € 371,69 € 2.736,57 €
8.000,00 € 1.600,00 € 288,00 € 814,73 € 424,78 € 3.127,51 €
9.000,00 € 1.800,00 € 324,00 € 916,57 € 477,88 € 3.518,45 €
10.000,00 € 2.000,00 € 360,00 € 1.018,41 € 530,98 € 3.909,39 €