Τέλος διανυκτέρευσης, σύστημα Airbnb, απολύσεις σε ιδιωτικά σχολεία