Tι είναι και πότε εφαρμόζεται η δέουσα επιμέλεια

Τι είναι και πότε εφαρμόζεται η δέουσα επιμέλεια

Διαρκώς και πιο δημοφιλής θα γίνεται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας, με δεδομένη την ένταση των ενέργειών και την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά κύριο λόγο η δέουσα επιμέλεια είναι η διαδικασία ελέγχου ενός φυσικού ή νομικού προσώπου πριν την υπογραφή συμβολαίων ή συμφωνιών. Χρησιμοποιείται στις συγχωνεύσεις, αλλά και στις εξαγορές εταιρειών.

 

Πότε εφαρμόζεται

Έτσι, η εφαρμογή της θα υλοποιείται κατά τη σύναψη μίας επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ των μερών, όταν γίνεται μία περιστασιακή συναλλαγή μεγαλύτερη ή ίση των 15.000 ευρώ, όταν υφίστανται αμφιβολίες για την ακρίβεια και την επάρκεια των στοιχείων πιστοποίησης του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και υπόνοια για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Τα βήματα που υλοποιούνται κατά την εφαρμογή

Κατά την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας, υλοποιούνται συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά ελέγχεται η ταυτότητα του πελάτη μιας επιχείρησης, πριν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια μιας συναλλαγής. Στη συνέχεια ελέγχεται η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου. Ως «πραγματικός δικαιούχος» (beneficial owner) νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν τον πελάτη, ή το φυσικό πρόσωπο για  λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Πρόκειται επί της ουσίας είτε για τους μετόχους, είτε για τη διοίκηση μιας εταιρείας, οι οποίοι θεωρούνται ως πραγματικοί δικαιούχοι. Στην περίπτωση των μετόχων ένδειξη άμεσου ελέγχουν αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κατέχουν μετοχικό ποσοστό κάτω του 25% και έμμεσου ελέγχου, όταν κατέχουν ποσοστό άνω του 25%.

Επιπλέον, κατά την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας εξιολογείται η συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και τους σκοπούς μιας συναλλαγής. Συν τοις άλλοις ασκείται συνεχής εποπτεία, για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ των μερών και εξετάζονται αναλυτικά όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.

Στο περιβάλλον δέουσας επιμέλειας τηρούνται ενημερωμένα έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες, ενώ υφίσταται το δικαίωμα άρνησης συναλλαγής όταν δεν υφίσταται συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τα δεδομένα της επιμέλειας, παρέχοντας στοιχεία για τον πελάτη.

 

Από ποιους εφαρμόζεται και πότε

Διευκρινίζουμε ότι η δέουσα επιμέλεια εφαρμόζεται από λογιστές ή φοροτεχνικούς συμβούλους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία τα συγκεκριμένα πρόσωπα, εκτελούν καθήκοντα στο πλαίσιο υπεράσπισης των πελατών τους ενώπιον της Δικαιοσύνης, αναφορικά με την κίνηση ή αποφυγή διαδικασιών που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες.

πηγή: forologikanea.gr