ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ..!!!!!

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης- Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με «κοινωνικό» χαρακτήρα

     Με 161 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ είναι έτοιμο το υπουργείο Εργασίας να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Κάθε εταιρία θα λάβει ως επιχορήγηση ποσό που θα φτάνει έως τα 50.000 ευρώ

Η Κοινωνική Οικονομία απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάποιο κλάδο παράγοντας είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες με κοινωνικό «αποτύπωμα». Για παράδειγμα στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα φροντιστήρια που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία στηρίζουν οικογένειες με πενιχρές οικονομικές δυνατότητες. Επίσης, βρίσκονται εταιρίες στον κλάδο του τουρισμού, που επιλέγουν να προωθούν πακέτα διακοπών σε οικογένειες με Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και εταιρίες τυποποίησης και παραγωγής λαδιού στην επαρχία (πχ Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη). Ουσιαστικά το υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις θα στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη της χώρας.
Στο σχετικό μητρώο υπάρχουν 1.300 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), από τις οποίες λιγότερες από τις μισές είναι ενεργές. Από τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς όταν ενεργοποιήθηκε ο νόμος 4430/2016 για την Κοινωνική Οικονομία, γνωστός και ως «νόμος Αντωνοπούλου» έχουν υποβληθεί 122 νέες αιτήσεις για τη δημιουργία νέων ΚΟΙΝΣΕΠ και ήδη 24 εγκρίθηκαν.

Μέχρι το καλοκαίρι θα συνεχιστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί από το υπουργείο Εργασίας η απαραίτητη πρόσκληση για να ξεκινήσει η επιχορήγηση των επιχειρήσεων.

Στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Οικονομίας όμως, κινούνται παράλληλα και σε άλλους άξονες:

Σε πρώτη φάση επιδιώκεται η δημιουργία το λιγότερο 100 Φορέων Υποστήριξης σε όλη τη χώρα. Οι φορείς αυτοί θα απαρτίζονται από πιο «παλιές» ΚΟΙΝΣΕΠ. Θα δίνεται η ευκαιρία στους πιο «νέους» του χώρου να στηριχθούν με επιχειρηματικά σχέδια, με προώθηση εξαγωγών, ακόμα και με συστέγαση προϊόντων για μείωση λειτουργικών δαπανών.

Την ίδια στιγμή, θα υπάρχει έλεγχος των επιχειρήσεων για να διαπιστώνεται σε «πραγματικό χρόνο» η πορεία τους. Όσες επιχειρήσεις κρίνεται ότι είναι «υγιείς», θα στηρίζονται επιπλέον, με πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο Εργασίας θα προτείνει τις επιχειρήσεις αυτές για να λάβουν δάνεια από τράπεζα, ή θα λειτουργεί ως εγγυητής τους.