Έννοιες της οικονομικής δραστηριότητας και του υποκειμένου στον φόρο Πηγή