Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
esak@naftemporiki.gr

Κλειδί για τις ανακτήσεις κόκκινων δανείων από την πλευρά των servicers και των τραπεζών θα αποτελέσει η νέα πλατφόρμα που ετοιμάζεται και στην οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι κόκκινοι οφειλέτες οι οποίοι δεν προσέφυγαν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε διότι δεν μπορούσαν είτε διότι δεν ήθελαν.

Η νέα πλατφόρμα θα προχωράει σε ρυθμίσεις κόκκινων δανείων με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών αλλά υπολογίζοντας και τη διαθέσιμη περιουσία τους.

Το τελευταίο αυτό στοιχείο δίχασε κατά καιρούς καταναλωτές – οφειλέτες και τράπεζες, καθώς ως παράμετρος δεν ήταν σαφής στον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, μολονότι προβλεπόταν ρητώς στο θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόταν ακόμη και στις περιπτώσεις του Νόμου Κατσέλη από τα δικαστήρια που δίκαζαν τις σχετικές υποθέσεις.

Άλλωστε, κάτι τέτοιο προβλέπεται σε αντίστοιχη κοινοτική οδηγία η οποία εφαρμόζεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης.

Προτεινόμενες λύσεις

Οι λύσεις που θα προτείνουν οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δηλαδή τα εισοδήματά του αλλά και τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις λοιπές οφειλές και, τέλος, το εισόδημα που απομένει για την κάλυψη του ελάχιστου επιπέδου «εύλογων δαπανών διαβίωσης».

Στο πλαίσιο αναθεώρησης του κώδικα δεοντολογίας προβλέπεται πλέον ρητώς η αποπληρωμή με βάση και την αξία της περιουσίας να καθίσταται σαφής τόσο στους δανειολήπτες που ρυθμίζουν όσο και στους εγγυητές δανείων, ώστε να αποφεύγονται οι διενέξεις και να προχωρούν γρηγορότερα οι σχετικές διαδικασίες.

Έτσι οι τράπεζες διαμορφώνουν τη σχετική πλατφόρμα, η οποία εκτιμάται πως θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο, ώστε οι δανειολήπτες να καταθέτουν την πρότασή τους, να δέχονται την αντιπρόταση των τραπεζών και τελικώς να καταλήγουν και οι δυο πλευρές σε έναν αμοιβαίο συμβιβασμό που να τις καλύπτει.

Εκτιμάται πως αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά και με κάθε τρόπο την επίλυση διαφορών μεταξύ τραπεζών, servicers και δανειοληπτών.

Εκείνο όμως που θα έχει σημαντική διαφορά σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκτιμούν τράπεζες και servicers, θα είναι η επίτευξη των στόχων των ανακτήσεων οι οποίοι βρίσκονται αρκετά μακριά από τα συμφωνηθέντα και εκτιμάται πως έχουν απομακρυνθεί κι άλλο με δεδομένες τις πληττόμενες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες βγαίνουν ορθώς εκτός πλειστηριασμών.

Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας προτείνει λύσεις ρύθμισης και διευθέτησης όπως για παράδειγμα επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, μειωμένη δόση, καταβολή μόνο τόκων, διαχωρισμός της οφειλής, διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης ή αναδιοργάνωση της επιχείρησης ώστε να καταστεί βιώσιμη. Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη ή ο τερματισμός της, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη.

Οι λύσεις που θα προτείνονται μέσα από την πλατφόρμα θα αφορούν μακροπρόθεσμη αποπληρωμή, κούρεμα αλλά και παράδοση ακινήτου σε εθελοντική βάση.

Εννοείται πως οι τράπεζες θα έχουν εγκαίρως ενημερώσει τους πελάτες τους και πως θα έχουν αναλύσει σε αυτούς το σύνολο των υποχρεώσεων και των δυνατοτήτων τους.

Πηγή