Ο υπουργός οικονομίας και ανάπτυξης Δ.Παπαδημητρίου  επιβεβαίωσε με απάντηση που έδωσε στην βουλή ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα εξαιρεθούν από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Η ερώτηση που έκαναν αρκετοί βουλευτές σχετικά με το θέμα έχεις ως εξής :

α) Εάν ισχύουν οι διαρροές για τον αποκλεισμό των ελεύθερων επαγγελματιών από την ένταξή τους στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη που έχουν προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.
β) Εάν η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, στα δημόσια έσοδα αλλά και τις κοινωνικές συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη.

Ο υπουργός Οικονομίας και ανάπτυξης απάντησε ότι είναι πράγματι αληθές ότι στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, πρόκειται να εξαιρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Ωστόσο ο υπουργός οικονομίας επισήμανε ότι αυτή η εξαίρεση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε «ξαφνικό» επαγγελματικό θάνατο οποιονδήποτε ελεύθερο επαγγελματία, όπως αβάσιμα αναφέρεται στην ερώτηση.
Και τούτο για έναν απλούστατο λόγο: οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μη έχοντες πτωχευτική ικανότητα, μπορούν να υπαχθούν στο ν. 3869/2010 (νόμο Κατσέλη). Ο νόμος 3869/2010 προσφέρει στα υπαγόμενα πρόσωπα προστασία πολύ δραστικότερη σε σχέση με το νομοσχέδιο περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς:
α) ο ν. 3869/2010 αποτελεί πάγια ρύθμιση, σε αντίθεση με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει προσωρινή ισχύ,
β) η ρύθμιση οφειλών με βάση το ν. 3869/2010 δεν απαιτεί συμφωνία με οποιονδήποτε πιστωτή, ενώ αντιθέτως το νομοσχέδιο περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών θα απαιτεί συμφωνία του οφειλέτη με την πλειοψηφία των πιστωτών.
Με δεδομένη λοιπόν την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο ν. 3869/2010 και την αποτελεσματική προστασία που προσφέρει ο νόμος εκείνος, η υπαγωγή των ελευθέρων επαγγελματιών στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο όχι μόνο περιττεύει, αλλά αντιθέτως θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβητήσεις για την υπαγωγή τους στο ν. 3869/2010, καταλήγει ο κος Δ.Παπαδημητρίου.