Ε.Φ.Κ.Α.: «Δεν αφορά την υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2016 η παράταση που δόθηκε»

28/02/2017

Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 27-2-2017 και αναρτήθηκε στη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) για την παράταση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 και της καταβολής των αντίστοιχων εισφορών, δεν αφορά την υποβολή ΑΠΔ και καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ