Παράταση Α.Π.Δ. Ιανουαρίου και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών