Πώς ο όμιλος Μυτιληναίου θα μηδενίσει τον τραπεζικό της δανεισμό

Με στόχο την επίτευξη μέγιστης υπεραξίας για την εταιρεία και για τους μετόχους προχωρά η διαδικασία μετασχηματισμού του ομίλου Μυτιληναίος, όπως τονίζεται από τη διοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησης και τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ο μετασχηματισμός του ομίλου, που ξεκίνησε με τη συγχώνευση διά απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη Μυτιληναίος θα συντελέσει στην ισχυροποίηση του ισολογισμού και της κερδοφορίας του νέου σχήματος μέσω της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους, λειτουργικών και άλλων συνεργειών, καθώς και της ισχυροποίησης των ταμειακών ροών.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί άριστες οικονομικές συνθήκες, με τη δυνατότητα δραστικής μείωσης του δανεισμού έως και μηδενισμό του στο άμεσο μέλλον, καθώς και πλήρη ευελιξία για να προχωρήσει ο όμιλος σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μέχρι το 2021 ο δανεισμός αναμένεται να είναι μηδενικός και τα ταμειακά διαθέσιμα υπολογίζονται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2017 ο τζίρος υπολογίζεται να διαμορφωθεί στο 1,5 με 1,7 δισ. ευρώ, στα 300 με 330 εκατ. ευρώ το EBITDA και περίπου στα 200 εκατ. ευρώ τα κέρδη.

Σταθερότητα Με βάση την ανάλυση της συγχώνευσης, τα πλεονεκτήματα του νέου σχήματος αφορούν στην ενίσχυση της σταθερότητας του ομίλου και των αντοχών του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς διεθνώς, στην απλοποίηση της εταιρικής δομής, στις σημαντικές οικονομικές και επιχειρησιακές συνέργειες, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη σταθεροποίηση των ταμειακών ροών και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους με χαμηλότερα επιτόκια.

Οι θυγατρικές θα έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές ταμειακές ροές, ενώ η καλύτερη κεφαλαιακή διάρθρωση θα δώσει καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Επίσης, αναμένονται πρόσθετα έσοδα για την ενιαία εταιρεία, που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες B2B, μέσω ευκαιριών cross-sell προς πελάτες με κοινή διαχείριση και B2C μέσω της πώλησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από την Protergia.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση αναλυτών πως παραμένουν σε θέση αγοραστή στη Μυτιληναίος, καθώς εμφανίζονται θετικές προοπτικές μετά την έναρξη της υλοποίησης του μετασχηματισμού του ομίλου. Διάρθρωση μ/κ Μετά τη συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου διαμορφώνεται ως εξής: 25,8% retail, οικογένεια Μυτιληναίου 26,7%, ξένοι θεσμικοί επενδυτές 32,2%, Έλληνες θεσμικοί επενδυτές 10,4%, Fairfax 5%.

Να σημειωθεί πως τόσο οι διεθνείς αναλυτές όσο και οι θεσμικοί επενδυτές επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους στα διεθνή δίκτυα την υποστήριξή τους στο σχέδιο της διοίκησης της Μυτιληναίος για τη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος που θα δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες και ακόμη μεγαλύτερες υπεραξίες για τους μετόχους.