Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης

Με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τις 5.000 ευρώ θα έρθουν αντιμέτωποι οι διαχειριστές ή οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν θα έχουν προβεί στη δήλωση στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Θυμίζουμε ότι η εγγραφή στο μητρώο αφορά στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Οκτωβρίου του 2018.

Παρά το γεγονός ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει καταθέσει αίτημα προς τη φορολογική αρχή για περαιτέρω παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση. Ζήτημα ωστόσο παραμένει για τη φορολογική αρχή η συμφωνία με τις πλατφόρμες για την παροχή στοιχείων των χρηστών και η κατ’ επέκταση έκπτωση από τις πλατφόρμες, όσων δεν συμμορφώνονται με τη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

 

Ζήτημα η καταχώρηση μέσω τουριστικών γραφείων με εξουσιοδότηση

Πάντως, αδιευκρίνιστο παραμένει την παραμονή λήξης της προθεσμίας, ποιος Αριθμός Μητρώου Ακινήτου θα δηλώνεται στην εφαρμογή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάρτηση του ακινήτου στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb, booking), γίνεται από τουριστικά γραφεία που έχουν λάβει εξουσιοδότηση, αντί των διαχειριστών ή τον ιδιοκτητών τους.

Θυμίζουμε ότι οι διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”, εγγράφονται στο μητρώο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Επιπλέον, υποβάλλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως και την ίδια προθεσμία, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής στις 30 Αυγούστου. Ηδη στην προθεσμία αυτή υπάγονται και οι νεώτερες μισθώσεις μέχρι 30.11.2018.

 

Τι ισχύει για όσους δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο

Ειδικά για τα πρόσωπα που από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.