Τι θα προβλέπει η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ταμεία

    Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ρύθμιση θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς πτωχευτική ικανότητα (δικηγόροι, μηχανικοί), αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες με πτωχευτική ικανότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι θα εντάσσονται στη ρύθμιση αν το χρέος τους είναι έως 20.000. Αν είναι μεγαλύτερο θα εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Αυτός ο περιορισμός αποτελεί αγκάθι για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο βιωσιμότητας.

Δηλαδή προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί βιώσιμος και να ενταχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) θετικό EBITDA κατά την προηγούμενη χρήση της αίτησης ή θετικό EBITDA σε δύο οικονομικές χρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών πριν την κατάθεση της αίτησης και β) Ο λόγος μεταξύ του χρέους που αφαιρείται από τα ποσά προς διαγραφή και του EBITDA του προηγούμενου έτους ή ο μέσος όρος των δύο θετικών ετών να μην υπερβαίνει το 8.

Ανάλογη διαδικασία κατά την οποία θα αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του οφειλέτη θα προβλέπεται και στη ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία ,θα είναι όμως πιο απλή για να εξασφαλίζεται η ένταξη αρκετών οφειλετών.

Ωστόσο εκτός ρύθμισης θα βρεθούν όσοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και παραμένουν από την αρχή της κρίσης εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Η ρύθμιση θα είναι έως 120 δόσεις και θα υπάρχει η δυνατότητα κουρέματος των προσαυξήσεων έως 85%.